Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

“Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen”

Ondertekening statuten Nieuwe Beurskoers
Ondertekening statuten Nieuwe Beurskoers
Op 22 april jl., Earth Day, vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium plaats over Laudato Si’ en financieel beheer. Het was een oecumenische bijeenkomst. Paus Franciscus stelt aan alle christenen indringende vragen over de keuzes die we als kerken maken bij ons financieel beleid.

In zijn openingswoord sprak abt Denis Hendrickx over de grote impact van Laudato Si’,  zowel binnen als buiten de kerk. De oproep van paus Franciscus aan de internationale gemeenschap om moedige stappen te nemen voor een leefbare toekomst voor allen, heeft zonder twijfel bijgedragen aan het positieve resultaat van de Parijse Klimaattop van eind 2015. Maar de encycliek daagt ook de kerken zelf uit om in beweging te komen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor ons financieel beleid wanneer de paus schrijft dat het “absoluut noodzakelijk is om politieke maatregelen te treffen om de komende jaren de uitstoot van CO2 en andere vervuilende gassen drastisch te beperken, door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.” ? (LS 26)

Terugblikkend op de dag, wees Denis Hendrickx deelnemers op hun missie als christenen. “We kunnen ons geen contradicties veroorloven tussen boodschap en handelen. Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen,” zei hij. Tenslotte citeerde hij Peter Turkson, die aan het eind van de conferentie Laudato Si & Catholic Investment van 27 januari jl. opriep om in beweging te komen. “Langzaam of snel, maar nu is de tijd om in beweging te komen!” 

In pdf vindt u het verslag van het symposium.

PDF BestandVerslag symposium Laudato Si' en financieel beheer.pdf

PDF BestandInleiding Jan Juffermans: Divesteren.pdf

PDF BestandWorkshop Floris Lambrechts: ethisch beleggen en duurzaamheid in de praktijk van Financieel Beheer.pdf

PDF BestandJan van der Kolk: ethisch beleggen en duurzaamheid.pdf

PDF BestandWard Kastrop: ethisch beleggen en duurzaamheid.pdf

PDF BestandBernard Wesseling: investeer in je gebouw.pdf

Investeren in een betere toekomst

De conferentie ‘Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’ vond plaats aan het eind van de week waarin Donald Trump een vliegende start maakte als president van de VS. Een van de vele controversiële maatregelen die hij nam was zijn akkoord voor de aanleg van de oliepijpleidingen Keystone XL en Dakota Access. Beide projecten zijn zeer omstreden. Dit alles toont eens te meer aan hoe actueel het onderwerp van gesprek in Rome was. ING is een van de banken die Keystone XL en Dakota Access financieren. 

Ellen Dorsey, een van de spreeksters tijdens de conferentie, herinnerde de deelnemers er aan dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen.” Ds. Henrik Grape van de Zweeds-Lutherse Kerk zei het minder omfloerst: “Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom.” 

Ondanks het nieuwe Amerikaanse beleid lijkt de fossiele industrie aan de verliezende hand. Om te beginnen is schone energie steeds rendabeler geworden. Een andere factor is dat steeds meer bedrijven, organisaties en burgers beseffen dat ze met hun financiële middelen macht kunnen uitoefenen. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen besloten te divesteren. Zuster Franciscanes Sheila Kinsey, vertegenwoordigster van de Unie van Generale Oversten, wees op “het potentieel dat ook ordes en congregaties wereldwijd hebben” om fossiele brandstoffen terug te dringen. “Samenwerking is van essentieel belang tegen de sterke oppositie van bedrijven in fossiele brandstoffen.”

Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon, liet tijdens de opening van de conferentie weten dat niets doen geen optie is.  “Het is tijd om in beweging te komen, langzaam of snel, maar we moeten nu in beweging komen!” 

Foto bij Investeren in een betere toekomst

Bescherm de natuurbeschermers

Half januari werd het schokkende nieuws bekend dat er wéér een gerespecteerde milieuactivist vermoord is, de Goldman Prize winnaar Isidro Baldenegro López, die zich verzette tegen illegale houtkap in Mexico. Helaas staat zijn dood niet op zich. Wereldwijd worden elke week drie mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur. Mensenrechtenorganisaties zijn deze week een campagne begonnen 'Bescherm de natuurbeschermer'. Hierin werken samen IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness. De campagne is erop gericht de veiligheid te verbeteren van bedreigde natuurbeschermers in Colombia, Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen. In de vijf projectlanden werken ze samen met lokale organisaties. Momenteel werkt men aan een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, geeft men veiligheidstrainingen en zet men zich in voor maatregelen om natuurbeschermers in veiligheid te brengen bij acuut gevaar.  

De campagne vraagt het Nederlandse publiek om in actie te komen tegen het toenemende geweld tegen natuurbeschermers. Dat kan op de volgende manieren:

 

 

Foto bij Bescherm de natuurbeschermers

Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Op 27 januari vindt in Rome een opmerkelijke conferentie plaats: Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home. In Laudato Si’ pleit paus Franciscus voor een overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie voor iedereen. Katholieke instellingen beseffen dat deze oproep consequenties heeft voor hun financieel beheer. Het gaat dan om ethisch beleggen en ‘divesteren’, d.w.z. het terugtrekken van geld uit financiële instellingen die beleggen in de kolen-, olie- of gasindustrie. In plaats van dat laatste kan men investeren in duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Ook de Wereldraad Van Kerken sloot zich aan bij de campagne. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen
besloten te divesteren.

Een keur van internationale sprekers komt spreken, o.a. Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het Vaticaan is vertegenwoordigd door verscheidene kadinalen, waaronder Peter Turkson, voorzitter van het nieuwe Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert op 22 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium over precies hetzelfde onderwerp. Zie onder agenda voor meer details.

Foto bij Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Pagina 15 van 19. Eerste pagina 1314151617 Laatste Pagina.

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord