Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Paus neemt het nogmaals op voor vluchtelingen en verstotenen

Foto bij Paus neemt het nogmaals op voor vluchtelingen en verstotenen

Bovenstaande video is een vertaalde uitsnede van de toespraak van paus Franciscus aan het Derde Wereldcongres van Burgeractivistische Bewegingen, dat werd gefaciliteerd door het Vaticaan. In 2015 vond dit congres in Bolivia plaats. In deze toespraak verhaalt hij in het Italiaans over de humanitaire crisis in de wereld. De originele video is hier te bekijken, maar is helaas nog niet ondertiteld door het Vaticaan. Wel heeft een Engelstalige nieuwssite een samenvatting geplaatst van de toespraak van paus Franciscus, die u hier kunt vinden.

COP22 moet woorden in daden omzetten

Foto bij COP22 moet woorden in daden omzetten

Het Klimaatakkoord van Parijs treedt op 4 november officieel in werking. Nog nooit is een document van dit kaliber in zo’n korte tijd geratificeerd. Nu moeten de mooie voornemens worden omgezet in krachtige daden. Daarover zal worden gesproken tijdens de COP22 die van 7-18 november a.s. plaatsvindt in Marrakech, Marokko.

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, sprak paus Franciscus de hoop uit dat alle landen die bijeen komen in Marrakech de moed zullen hebben fundamentele besluiten te nemen. Hij zei: "Solidariteit moet het werkmodel worden van de economie, en broederschap moet niet slechts een vrome wens zijn, maar een criterium voor nationaal en internationaal beleid.”

Het Vaticaan blijft de ontwikkelingen op het vlak van klimaatonderhandelingen op de voet volgen. Dat blijkt ook uit de consultatiebijeenkomst die op 28 september jl. werd gehouden in Rome. Vijftig experts uit de gehele wereld kwamen op uitnodiging van het Vaticaan bijeen om te spreken over COP22 en welke rol de Kerk daar kan spelen. Paus Franciscus hield aan het eind van de dag een korte toespraak. Daarin  zei hij o.a.: “Klimaatverandering vergroot armoede en ellende in de wereld. Daarom maak ik me er zoveel zorgen over.” Diezelfde dag twittered de paus het volgende: "Wat zou het mooi zijn als we de wereld beter achterlaten dan we haar hebben gevonden." Deze boodschap werd bijna 20.000 keer geretweet en kreeg 39.000 likes, en was daarmee een van de populairste pauselijke tweets van dit jaar.

 

Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

Foto bij Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

​Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping hebben paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs van Constantinopel sterke verklaringen doen uitgaan. Ze zijn op 1 september tegelijk gepubliceerd op de nieuwe site SeasonofCreation.org. Opmerkelijk is de oproep van paus Franciscus om zorg voor de schepping op te nemen in de traditionele lijst van 'Werken van barmhartigheid'. Hij schrijft: "Als geestelijk werk van barmhartigheid roept zorg voor de schepping ons op tot een 'dankbare contemplatie van Gods wereld' (Laudato Si’, 214) die 'ons in staat stelt in elk ding een boodschap te ontdekken die God tot ons wil richten'. (ibid., 85). Als een lichamelijk werk van barmhartigheid vereist zorg voor de schepping 'eenvoudige dagelijkse handelingen die breken met de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme' en 'is dit voelbaar in elke handeling die erop is gericht een betere wereld op te bouwen".  (ibid., 230-31).

1 september - Wereldgebedsdag voor de schepping

​Vorig jaar, vlak na het uitbrengen van Laudato Si', riep paus Franciscus 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping. Voor parochies en religieuze gemeenschappen is het nu tijd om voorbereidingen te treffen om deze gebedsdag te vieren. Onder het tabblad 'Vieren / Liturgische bouwstenen' vindt u een voorbeeldliturgie die speciaal voor de landelijke werkgroep Laudato Si' is samengesteld. Daaronder is ook een link te vinden naar de Belgische site Ecokerk.be die ook een brochure heeft gemaakt met liturgische teksten en bezinnende teksten voor de Wereldgebedsdag. Verder is er een Nederlandse vertaling te vinden van een liturgie rondom Laudato Si', samengesteld door de Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor. Engelstalig materiaal is te vinden op de site van de Global Catholic Climate Movement

Pagina 15 van 17. Eerste pagina 1314151617

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord