Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan het milieu gedacht. Maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren. Dit, terwijl ook in militaire kringen het besef groeit dat oorlog niet werkt: oorlogen leiden tot vele slachtoffers, zijn extreem duur en lossen de problemen niet op. Bovendien komt het erop neer dat men vrede exclusief voor zichzelf zeker wil stellen. Dat is echter onmogelijk zolang een groot deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede, toenemende klimaatverandering, honger, onderdrukking en oorlog. Zolang die situatie voortduurt, kan er natuurlijk absoluut geen sprake zijn van een rechtvaardige vrede of van ware veiligheid.

Door een groep mensen met ervaring in vredesopbouw en conflicthantering, die zich ernstig zorgen maakt over de manier waarop in het huidige beleid wordt omgegaan met vrede en veiligheid, is een manifest over ‘inclusieve vrede en veiligheid’ geschreven en gepubliceerd. Hun visie lijkt nauw aan te sluiten bij de visie in Laudato Si'  over integrale ecologie. Als u het met die visie eens kan zijn, wordt uw ondertekening zeer op prijs gesteld. Dat kan op http://samenveilig.earth/

 

Foto bij Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Religieuzen voor het klimaat

Religieuze gemeenschappen in Amsterdam liepen op 29 april met een Laudato Si' spandoek mee met de People's Climate March in Amsterdam. Aan de tocht namen zo'n 8000 mensen deel. Dat hadden er eigenlijk tien keer zoveel mogen zijn, gezien de krankzinnige plannen van de Amerikaanse president om te laten boren naar olie in het Noordpoolgebied en het Parijse Klimaatverdrag op te zeggen.

Op zaterdag 24 juni gaan we weer de straat op met ons spandoek. We nemen deel aan de actie Code Rood van de Coalitie Klimaatactie in en rond de haven van Amsterdam, ’s werelds grootste benzinehaven en Europa’s tweede kolenhaven. Amsterdam moet de poorten sluiten voor de klimaatvervuilers in de haven en ze openzetten voor groene industrie.

Foto bij Religieuzen voor het klimaat

“Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen”

Ondertekening statuten Nieuwe Beurskoers
Ondertekening statuten Nieuwe Beurskoers
Op 22 april jl., Earth Day, vond in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium plaats over Laudato Si’ en financieel beheer. Het was een oecumenische bijeenkomst. Paus Franciscus stelt aan alle christenen indringende vragen over de keuzes die we als kerken maken bij ons financieel beleid.

In zijn openingswoord sprak abt Denis Hendrickx over de grote impact van Laudato Si’,  zowel binnen als buiten de kerk. De oproep van paus Franciscus aan de internationale gemeenschap om moedige stappen te nemen voor een leefbare toekomst voor allen, heeft zonder twijfel bijgedragen aan het positieve resultaat van de Parijse Klimaattop van eind 2015. Maar de encycliek daagt ook de kerken zelf uit om in beweging te komen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor ons financieel beleid wanneer de paus schrijft dat het “absoluut noodzakelijk is om politieke maatregelen te treffen om de komende jaren de uitstoot van CO2 en andere vervuilende gassen drastisch te beperken, door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.” ? (LS 26)

Terugblikkend op de dag, wees Denis Hendrickx deelnemers op hun missie als christenen. “We kunnen ons geen contradicties veroorloven tussen boodschap en handelen. Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om daaraan te verdienen,” zei hij. Tenslotte citeerde hij Peter Turkson, die aan het eind van de conferentie Laudato Si & Catholic Investment van 27 januari jl. opriep om in beweging te komen. “Langzaam of snel, maar nu is de tijd om in beweging te komen!” 

In pdf vindt u het verslag van het symposium.

PDF BestandVerslag symposium Laudato Si' en financieel beheer.pdf

PDF BestandInleiding Jan Juffermans: Divesteren.pdf

PDF BestandWorkshop Floris Lambrechts: ethisch beleggen en duurzaamheid in de praktijk van Financieel Beheer.pdf

PDF BestandJan van der Kolk: ethisch beleggen en duurzaamheid.pdf

PDF BestandWard Kastrop: ethisch beleggen en duurzaamheid.pdf

PDF BestandBernard Wesseling: investeer in je gebouw.pdf

Investeren in een betere toekomst

De conferentie ‘Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home’ vond plaats aan het eind van de week waarin Donald Trump een vliegende start maakte als president van de VS. Een van de vele controversiële maatregelen die hij nam was zijn akkoord voor de aanleg van de oliepijpleidingen Keystone XL en Dakota Access. Beide projecten zijn zeer omstreden. Dit alles toont eens te meer aan hoe actueel het onderwerp van gesprek in Rome was. ING is een van de banken die Keystone XL en Dakota Access financieren. 

Ellen Dorsey, een van de spreeksters tijdens de conferentie, herinnerde de deelnemers er aan dat “we niet alleen investeerders zijn; we hebben een missie en kunnen ons daarom geen contradicties veroorloven tussen onze boodschap en ons handelen.” Ds. Henrik Grape van de Zweeds-Lutherse Kerk zei het minder omfloerst: “Het is verkeerd om de aarde te vernietigen en het is verkeerd om te profiteren van de vernietiging van de planeet; het is de taak van de economie om ‘het gemeenschappelijk huis’ te dienen en niet andersom.” 

Ondanks het nieuwe Amerikaanse beleid lijkt de fossiele industrie aan de verliezende hand. Om te beginnen is schone energie steeds rendabeler geworden. Een andere factor is dat steeds meer bedrijven, organisaties en burgers beseffen dat ze met hun financiële middelen macht kunnen uitoefenen. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen besloten te divesteren. Zuster Franciscanes Sheila Kinsey, vertegenwoordigster van de Unie van Generale Oversten, wees op “het potentieel dat ook ordes en congregaties wereldwijd hebben” om fossiele brandstoffen terug te dringen. “Samenwerking is van essentieel belang tegen de sterke oppositie van bedrijven in fossiele brandstoffen.”

Kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon, liet tijdens de opening van de conferentie weten dat niets doen geen optie is.  “Het is tijd om in beweging te komen, langzaam of snel, maar we moeten nu in beweging komen!” 

Foto bij Investeren in een betere toekomst

Pagina 11 van 15. Eerste pagina 910111213 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord