Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Juist in het lokale bestuur krijgen klimaatmaatregelen vorm. De Klimaat & Geloofgroep van Milieudefensie heeft ‘tegeltjes’ gemaakt om mensen aan te sporen te kiezen voor politici die zich willen inzetten voor sociale rechtvaardigheid, zorg voor het milieu en een duurzame toekomst. Doe mee aan deze acties door de tegeltjes te verspreiden op Instagram, Facebook of Twitter. Of als je niet actief bent op sociale media, door ze uit te printen en te verspreiden als flyer.

PDF BestandGemeenteraadsverkiezingen 2022.pdf

PDF BestandGemeenteraadsverkiezingen 2022.pdf

#LaudatoSiLent

Foto bij #LaudatoSiLent

De Vastentijd is een tijd van soberheid en bezinning. Het is bij uitstek de periode in het jaar om zich bewust te worden van wie we als mens ten diepste zijn: schepsel Gods, afhankelijk van alles wat God heeft geschapen, ten diepste verbonden met alle schepselen. De Engelstalige website LaudatoSiLent biedt suggesties voor bezinning en actie om dit besef van verbondenheid tijdens deze Vastentijd te verdiepen en vorm te geven.

Ook Engelstalig is een handzame lijst voor elke dag van de Vastentijd 2022, samengesteld door de commissie Gerechtigheid, Vrede, Heelheid van de schepping van de Zusters van Liefde van de H. Elizabeth in New Jersey (VS).

PDF Bestand#LaudatoSiLent.pdf

Religies trekken samen op voor het klimaat

Onder het motto 'Geef de aarde door – in 's hemelsnaam’ kwamen vertegenwoordigers van wereldreligies op 6 november, voorafgaand aan de grote Klimaatmars, bijeen in de Westerkerk te Amsterdam. Predikant Herman  Koetsveld sprak in zijn welkomstwoord: “Dat al deze verschillende levensbeschouwingen vandaag verenigd zijn in het huis van God, geeft een krachtige boodschap af: dat we iedereen nodig hebben. Alleen dan kunnen we met de aarde een nieuwe weg inslaan. God heeft ons deze wereld gegeven. Dat geeft ons een enorme verantwoordelijkheid. En kijk eens  wat een bende we ervan hebben gemaakt. Er is een radicale ommekeer nodig. Een bekering, in christelijke bewoordingen.” De viering was indrukwekkend. Op de site van het Netwerk Katholieke Vrouwen staan links naar artikelen.

Foto bij Religies trekken samen op voor het klimaat

Religieuze groepen laten van zich horen in Glasgow

Al meer dan twee jaar bereiden katholieke ontwikkelingsorganisaties, religieuze congregaties en het Vaticaan zich voor op de Klimaattop in Glasgow (COP26). Paus Franciscus is zelf niet aanwezig tijdens de top, maar heeft in de maanden voorafgaand steeds weer zijn boodschap herhaald dat we als mensheid moeten zorgen voor een leefbare aarde voor hen die na ons komen. Drie dagen voor de start van de top kondigden 72 religieuze instellingen uit de hele wereld aan dat zij niet langer zullen investeren in fossiele brandstoffen - onder meer de Schotse Bisschoppenconferentie en 15 bisdommen in Engeland, Schotland en Ierland. Ook tijdens de top zullen religieuze organisaties van zich laten horen. Het Katholiek Nieuwsblad heeft een digitale editie uitgebracht die geheel in het teken staat van COP26. Het Vaticaan lanceert vlak na de Klimaattop, op 14 november, het Laudato Si' Action Platform. Doel is om alle geledingen van de kerk aan te sporen de visie van Laudato Si om te zetten in daden. 

Pagina 2 van 22. 1234 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord