Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Een alarmsignaal voor de wereld

Foto bij Een alarmsignaal voor de wereld

Het rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN dat 8 augustus werd gepubliceerd, is een alarmsignaal voor iedereen. Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si dat de aarde “huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.” (LS 2) Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller op dan ooit en valt verdere opwarming en de daarbij horende toename van extreem weer niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont het rapport dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds haalbaar zijn. Als kerk moeten we luisteren naar een van de meest alarmerende ‘tekenen van de tijd’ waarin we leven. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe mensen in veel regio's lijden onder de gevolgen van recordhitte, verwoestende bosbranden en extreme overstromingen. De bevindingen van het rapport moeten de wereldleiders tijdens de klimaattop van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow des te meer motiveren tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. Regeringen, in het bijzonder van de westerse landen die de grootste vervuiler zijn, moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul worden terug gebracht. In de aanloop van de klimaattop houdt het Vaticaan op 4 oktober een conferentie in het Vaticaan met religieuze leiders en wetenschappers om gezamenlijk te bespreken hoe de mensheid de schepping kan behoeden en beschermen. Paus Franciscus zal hieraan deelnemen.

Scheppingsperiode 2021

Foto bij Scheppingsperiode 2021

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si', onderscheidt men 7 grote doelstellingen. 1. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Aarde": streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; 2. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Armen": de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen; 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen; 4. Een eenvoudige levensstijl; 5. Ecologische opvoeding en onderwijs; 6. Ecospiritualiteit; 7.Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Voor de Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september heeft Kerk & Milieu gezorgd voor een vertaling van vier getijdengebeden rond het thema 'Laat rivieren van levend water stromen'. 

U kunt hieronder het katern en de gebedstijden voor 1 september downloaden:

PDF BestandKatern Ecokerk.pdf

PDF BestandGebedstijden 1 september.pdf

Twee VN-conferenties, één kans voor actie

Foto bij Twee VN-conferenties, één kans voor actie

Dit jaar vinden twee belangrijke milieuconferenties plaats: tijdens de VN-biodiversiteitsconferentie (COP15) in oktober bespreken wereldleiders hoe de zorgwekkende achteruitgang van biodiversiteit kan worden gestopt; in november, tijdens de 26e VN-conferentie over klimaatverandering (COP26), zullen landen hun plannen bekendmaken om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen.

De Global Catholic Climate Movement heeft een petitie opgesteld die ze wil aanbieden aan de voorzitters en deelnemers aan beide conferenties. De petitie is op 17 mei jl. gelanceerd tijdens de speciale Laudato Si-week die onlangs plaatsvond ter afsluiting van het Laudato Si-jaar. Teken de petitie hier.

Klimaatwaken

Foto bij Klimaatwaken

De Laudato Sí-werkgroep Nederland heeft zich aangesloten bij de Klimaatwake voor het Catshuis. Werkgroeplid Marjolein Tiemans-Hulscher doet verslag van haar eerste wake: “In de verkiezingen speelde het klimaatbeleid geen rol van betekenis. De uitslag van de verkiezingen stelde teleur en het ontbreekt nog steeds aan een visie op systeemverandering. Om ervoor te zorgen dat de klimaatcrisis als hoogst urgent op de politieke agenda wortelschiet, heb ik mee gewaakt voor het klimaat. Het is maar een hele kleine moeite om bij te dragen aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.” 

Om het waken de hele formatieperiode vol te houden worden nog veel meer klimaatwakers gevraagd. Zou het niet mooi zijn om als geloofsgemeenschap, vriendengroep of koor een nacht te adopteren? Op de website de klimaatwakers kunt u zien hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Pagina 2 van 21. 1234 Laatste Pagina.

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord