Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Aanrader: Geloof en een hoop zonnepanelen

Op 30 juni verscheen het boek Geloof en een hoop zonnepanelen van theatermaker en journalist Kees Posthumus. GroeneKerken werkte mee aan dit boek, waarmee je wordt gestimuleerd om je eigen leven, en dat van jouw kerk, parochie of geloofsgemeenschap te verduurzamen.

Overal in Nederlandse kerken zijn mensen op zoek naar een meer duurzame manier van leven. Want wie gelooft in een scheppende God, wil voor de prachtige schepping zorgen en deze bewaren. Maar hoe doe je dat als kerk? Hoe houd je duurzaam leven vol? En hoe blijf je samen geïnspireerd? 

Kees Posthumus verzamelde verhalen van kerken die duurzame stappen zetten. Hij interviewde onder andere Marjolein Tiemens en Marijke van Duin van de Raad van Kerken, Ed van de Moosdijk van de Suitbertusparochie, Ton van Leur van de Heilige Catharina in Woudenberg en bisschop de Korte over het Zonnelied.            

In het boek zijn de verhalen en interviews gebundeld, en aangevuld met prachtige verhalen en gedichten over Gods Schepping, passende liederen en rituelen, gebeden en recepten en grappige cartoons van Martijn Cornelissen. Het boek schetst een beeld van kerken die in beweging willen komen voor Gods schepping en geeft alle kerken en kerkleden handvatten om zelf stappen te zetten. 

Met het boek Geloof en een hoop zonnepanelen wil Kees Posthumus groen en duurzaam leven onder de aandacht brengen. Vroonland: ‘Kees is een verhalenverteller pur sang. Zijn boek is een prachtige inspiratiebron die mensen op ideeën brengt. Want alles begint met inzicht. Het boek prikkelt je om na te denken en in beweging te komen.’

Koop hem bij de lokale boekhandel of bestel online.

 

Foto bij Aanrader: Geloof en een hoop zonnepanelen

Aanrader: Gespreksdocument Raad van Kerken

​De Raad van Kerken publiceerde in juni een visiedocument over een duurzame toekomst. Een document als uitnodiging tot gesprek binnen kerken en parochies. 

De Raad van Kerken wil hiermee bijdragen aan ecologische bekering: bewustwording en betrokkenheid binnen kerken bij de verandering naar een duurzame samenleving. Niet per se om oplossingen te bedenken, maar wel om processen op gang te brengen. En ook zeker als kerken betrokkenheid te tonen in theologie, liturgie en diaconie. 

In de visie staat ook waarom we ons zouden moeten bezighouden met het gezamenlijke huishouden, de aarde en haar bewoners. Theologie gaat niet alleen over God en mensen. Het Bijbelse perspectief is een inclusief perspectief; één die de hele schepping insluit. De mens is ten diepste met de aarde verbonden. De Bijbel drukt dat uit door te zeggen dat ‘adam’ (de eerste mens) gevormd is uit ‘adama’ (aarde) (Gen.2,7). En omdat de staat van die schepping door toedoen van ons mensen zorgelijk is, dienen de kerken zich over de vraagstukken rond duurzaamheid uit te spreken. 

 

Lees verder...

Nieuw: liturgisch materiaal voor periode voor de schepping

Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de hele schepping belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. Laudato Si’ biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

Liturgiesuggesties

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ Alliantie Nederland heeft het materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. Met het materiaal kun je inhoud geven aan de verwondering en zorgen rondom ‘ons gemeenschappelijke huis’, de aarde waar we deel van uitmaken. Het katern sluit aan bij het programma van het Vaticaan: in zeven stappen naar integrale ecologie. Het Vaticaan nodigt iedereen uit om een veranderingsproces aan te gaan om duurzaam te leven volgens de theorie van integrale ecologie van paus Franciscus. Hierin worden zeven doelstellingen beschreven:

1. Antwoorden op de “schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
2. Antwoorden op de “schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
4. Eenvoudige levensstijl;
5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
6. Ecospiritualiteit;
7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Download hier het liturgisch katern. Geven jullie aandacht aan de scheppingsperiode? Laat het ons weten via info@laudato-si.nl, als voorbeeld voor anderen.

Foto bij Nieuw: liturgisch materiaal voor periode voor de schepping

Waar is de kerk in het stikstofdebat?

Dat de samenleving polariseert, wordt ook zichtbaar in de kerk. Afgevaardigden van christelijke netwerken, organisaties en kerken(koepels) roepen geloofsgemeenschappen op om in gesprek en in gebed te gaan. Laten we elkaar aanstaande zondag vragen stellen in plaats van stellingen te poneren.  

Sommige onderwerpen gaan we liever uit de weg, want we stuiten altijd wel iemand tegen de borst. Toch zou juist de kerk een plek moeten zijn waar we nader tot elkaar komen, zonder de waarheid met bijbehorende scherpe randjes te omzeilen. 

(...)

In de kerk zoeken we met elkaar naar Gods bedoeling en staan we voor elkaar klaar. Daarbij putten we voor ons wereldbeeld, waarden en keuzes uit een bijzondere bron van wijsheid en inspiratie. De Bijbel staat vol met verhalen over hoe een samenleving in te richten, of beter gezegd: hoe te boeren. Laten we daar een gesprek over voeren binnen onze lokale gemeenschappen. Niet door stellingen te poneren, maar door vragen te stellen: 

Hoe ziet de boerderij en het platteland van de toekomst eruit, vanuit een bijbels perspectief? Wat is er nodig om recht te doen aan alle betrokkenen en wat heb jij daarin te bieden vanuit jouw situatie? Wat kan de kerk betekenen voor boerenfamilies die worden geraakt door de stikstofcrisis? 

Lees het hele artikel op de website van Micha Nederland

Dit artikel werd geïnitieerd door Micha Nederland en is onderschreven door Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Annemieke Buwalda (Groene Kerken), Cornelis de Schipper (Tearfund), mgr. Gerard de Korte (referent Kerk en Samenleving), Harmen Niemeijer (Micha Nederland), Jan Overeem (Christen Contact Agrarisch), Jan Wolsheimer (Missie Nederland) Marco Batenburg (Voorzitter Generale Synode, PKN), Matty van Leijenhorst (Laudato Si’ Alliantie Nederland), Niels Rook (CGMV) en Ron Methorst (lector bij Aeres Hogeschool).

Lees verder...

Pagina 2 van 24. 1234 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord