Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

‘Laudato Si’ ’ Pledge mikt op miljoen ondertekenaars

Twee jaar na het verschijnen van Laudato Si’, is de Global Catholic Climate Movement een campagne gestart met als doel een miljoen mensen te vinden die zich bereid tonen de boodschap van Laudato Si’ zoveel mogelijk in de praktijk te brengen en te verspreiden. De ‘pledge’ (eed) is kort maar krachtig: “In antwoord op de dringende oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ verplicht ik mij ertoe om: te bidden voor en met de schepping; een eenvoudiger leven te leiden; op te komen voor de bescherming van ons gemeenschappelijk huis.”  De pledge kan op worden ondertekend op livelaudatosi.org door individuen, families, parochies en organisaties. 

De campagne werd op 17 juni gelanceerd op de Filippijnen. Zowel kardinaal Luis Tagle van Manila (zie foto) en aartsbisschop Socrates Villegas, voorzitter van de Filippijnse bisschoppenconferentie, waren daarbij aanwezoig. Vooraanstaande katholieken uit de hele wereld hebben hun steun uitgesproken voor de campagne, waaronder kardinaal John Ribat van Port Moresby, Papoea Nieuw Guinea en kardinaal Sean O'Malley van Boston, eco-theologoog Sean McDonagh, voorzitter van Pax Christi International Marie Dennis, de Franciscaan Richard Rohr en het voormalig hoofd van het klimaatprogramma van de VN Christiana Figueres. Laatstgenoemde zei: "De wereld moet nu meer dan ooit gehoor geven aan het ethisch appel van Laudato Si', en werk maken van de moedige en urgente actie die noodzakelijk is.”

Foto bij ‘Laudato Si’ ’ Pledge mikt op miljoen ondertekenaars

“Continuïteit is onontbeerlijk”

Foto bij “Continuïteit is onontbeerlijk”

Ondanks alle petities van maatschappelijke en religieuze organisaties, ondanks aansporingen van andere regeringsleiders en ondanks aandringen van paus Franciscus zelf tijdens hun onderhoud op 24 mei jl., heeft de nieuwe president van de V.S. besloten zich terug te trekken uit het klimaatakkoord.

“De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek en vormen een van de belangrijkste uitdagingen van het ogenblik voor de mensheid.” (LS 25)  Helaas, de Amerikaanse regering laat uiterst kortzichtig eigenbelang prevaleren boven het algemeen welzijn. “Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond.” (LS 181) De bijna algehele veroordeling van het Amerikaanse besluit wijst erop dat dit besef van hoog tot laag leeft. En dat biedt hoop.

Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan het milieu gedacht. Maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren. Dit, terwijl ook in militaire kringen het besef groeit dat oorlog niet werkt: oorlogen leiden tot vele slachtoffers, zijn extreem duur en lossen de problemen niet op. Bovendien komt het erop neer dat men vrede exclusief voor zichzelf zeker wil stellen. Dat is echter onmogelijk zolang een groot deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede, toenemende klimaatverandering, honger, onderdrukking en oorlog. Zolang die situatie voortduurt, kan er natuurlijk absoluut geen sprake zijn van een rechtvaardige vrede of van ware veiligheid.

Door een groep mensen met ervaring in vredesopbouw en conflicthantering, die zich ernstig zorgen maakt over de manier waarop in het huidige beleid wordt omgegaan met vrede en veiligheid, is een manifest over ‘inclusieve vrede en veiligheid’ geschreven en gepubliceerd. Hun visie lijkt nauw aan te sluiten bij de visie in Laudato Si'  over integrale ecologie. Als u het met die visie eens kan zijn, wordt uw ondertekening zeer op prijs gesteld. Dat kan op http://samenveilig.earth/

 

Foto bij Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Religieuzen voor het klimaat

Religieuze gemeenschappen in Amsterdam liepen op 29 april met een Laudato Si' spandoek mee met de People's Climate March in Amsterdam. Aan de tocht namen zo'n 8000 mensen deel. Dat hadden er eigenlijk tien keer zoveel mogen zijn, gezien de krankzinnige plannen van de Amerikaanse president om te laten boren naar olie in het Noordpoolgebied en het Parijse Klimaatverdrag op te zeggen.

Op zaterdag 24 juni gaan we weer de straat op met ons spandoek. We nemen deel aan de actie Code Rood van de Coalitie Klimaatactie in en rond de haven van Amsterdam, ’s werelds grootste benzinehaven en Europa’s tweede kolenhaven. Amsterdam moet de poorten sluiten voor de klimaatvervuilers in de haven en ze openzetten voor groene industrie.

Foto bij Religieuzen voor het klimaat

Pagina 8 van 13. Eerste pagina 678910 Laatste Pagina.

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord