Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Materiaal voor Scheppingsperiode van Ecokerk

Foto bij Materiaal voor Scheppingsperiode van Ecokerk

Van 1 september tot 4 oktober 2018 loopt de Scheppingsperiode. Het Belgische 'Ecokerk' komt elk jaar met verwerkingsmateriaal voor de viering van deze periode. Met ‘Kies lokaal’ geeft Ecokerk dit jaar extra aandacht aan ons voedsel, als belangrijk onderdeel van het klimaatplan van je gezin of groep. In de brochure voor liturgie, bezinning, gesprek en actie is een aanbod te vinden dat gedurende de hele periode gebruikt kan worden. Achtergrond en informatie over de campagne, de bezinningsbrochure en het volledige (downloadbare) aanbod vind je op Ecokerk

600 Amerikaanse katholieke instellingen blijven wel meedoen met klimaatakkoord Parijs

Op 18 juni, de derde verjaardag van de encycliek Laudato Si', werd bekend dat bijna 600 katholieke organisaties, waaronder bijna 200 religieuze gemeenschappen, de Catholic Climate Declaration hebben ondertekend.

Deze verklaring onderschrijft de katholieke steun voor het klimaatverdrag van Parijs, waaruit de regering Trump zich heeft teruggetrokken. De organisaties willen hiermee in het gat stappen dat is gevallen door het besluit van de president niet langer mee te doen aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen.

Katholieke sociale leer

"De Katholieke Klimaatverklaring is gestoeld op de katholieke sociale leer en is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen van de katholieke kerk in de VS voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis en in het tegengaan van klimaatverandering. Hierin verbindt de kerk zich met andere Amerikaanse organisaties die zich blijven inzetten voor het klimaatakkoord van Parijs," aldus Dan Misleh, directeur van het Catholic Climate Convenant.

Onder de ondertekenaars bevinden zich naast die ruim 200 religieuze instituten ook 37 bisdommen, meer dan 100 parochies, 61 katholieke universiteiten en tientallen katholieke zorgorganisaties. "Als katholieke gemeenschappen, organisaties en instituten in de Verenigde Staten, sluiten we ons aan bij andere organisaties in de hele Amerikaanse samenleving om er zeker van te zijn dat de VS wereldwijde leider blijven in het terugdringen van de uitstoot van CO2. We roepen de regering op zich aan te sluiten bij deze wereldwijde gemeenschap en zich weer aan te sluiten bij het akkoord van Parijs", staat in de verklaring te lezen.

Gods schepping is in gevaar

Ook de Leadership Conference of Women Religious, de Amerikaanse conferentie van vrouwelijke hogere oversten, heeft de verklaring ondertekent. Voorzitster zuster Sharlet Wagner: "Gods schepping is in gevaar door ons acties. Wij moeten inzien dat de schepping een geschenk is, waar we van mogen genieten, maar ook moeten veiligstellen en beschermen voor toekomstige generaties. Klimaatverandering laat ons zien dat het om een morele crisis en morele vragen gaat. We moeten ons allemaal zelf de vraag stellen wat ons antwoord hierop is."

Rachelle Wenger, directeur van een van de zorgorganisaties, noemt klimaatverandering niet alleen een politiek probleem, het is ook een gezondheidskwestie. Ze verwees daarbij naar een rapport van de WHO dat stelt dat tussen 2030 en 2050 door de klimaatverandering meer dan 250.000 mensen extra zullen sterven vanwege, ondervoeding, malaria, extreme hitte en ander omstandigheden die eigenlijk te voorkomen zijn.

Concrete actie

Veel van de instituten die de verklaring hebben ondertekend, laten het niet alleen bij woorden maar hebben ook daadwerkelijk geïnvesteerd in het terugdringen van de uitstoot van CO2. Zuster Wagner noemde enkele voorbeelden. Zo hebben de zusters van het H. Kruis een fonds opgericht waarmee zij hun uitstoot door bijvoorbeeld vliegreizen compenseren door de aanplant van bomen of de aanschaf van zonnepanelen voor scholen en kloosters in Bangladesh en India. Ook scholen van religieuze instituten in de VS zelf investeren in zonne-energie proberen voor 2030 energie-neutraal te zijn.

Bisschop Pates referent voor de Chatolic Climate Covenant, doet er alles aan zoveel mogelijk Amerikaanse bisschoppen te winnen om ook de verklaring te ondertekening. Hij is van mening dat hun bijdrage een positieve invloed zal hebben. Hij wijst daarbij regelmatig op de oproep van paus Franciscus in Laudato Si'. "Hij (paus Franciscus) roept op tot actie. Ik denk dat we hem moeten gehoorzamen. Hij wil niet alleen dat we zeggen 'Nou dat is een goed idee.' Nee, hij wil dat we in actie komen."

De hele verklaring (Engels)

Laudato Si’ in zeven kernwoorden

 In het Gerardusmagazine, het blad van de paters Redemptoristen, schrijft Guus Prevoo, medewerker van Vastenactie een serie over Laudato Si'.  In het tweede nummer laat hij kardinaal Peter Turkson aan het woord. Deze vat de boodschap van Laudato Si' samen in zeven kernwoorden. Die kernwoorden helpen om de vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken.

Continuïteit

Paus Franciscus bouwt in zijn encycliek voort op wat zijn voorgangers al eerder schreven maar geeft er een nieuwe wending aan. Dit vraagt ook ons om ons in te zetten voor de medemens en de natuur

Collegialiteit

In zijn encycliek citeert Franciscus veelvuldig uit rondzendbrieven van diverse bisschoppenconferenties van over de hele wereld. Het laat ons zien dat ook wij in onze eigen omgeven moeten zoeken naar bondgenoten en medestanders

Gesprek en dialoog

Franciscus gaat in gesprek met vertegenwoordigers van andere godsdiensten en met wetenschappers. Hij zoekt overal partners. Ook wij moeten dat doen. Mensen uit andere kringen, mensen uit het Zuiden overal zijn partners te vinden.

Zorg voor de Schepping en voor de armen

Laudato Si' is een boodschap over integrale ecologie. Alles is met alles verbonden. We moeten zorgdragen voor onze medemensen en voor de schepping. We moeten nadenken over de problemen die onze wegwerpmaatschappij veroorzaakt.

Bekering

De paus roept ons op tot een inzet vanuit een spirituele motivatie. We moeten de schepping weer zien als geschenk van God. Doen, denken en dromen.

Burgerschap

Zowel als individu als in onze organisatorische verbanden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de schepping. Dat kan door duurzame keuzes te maken; openbaar vervoer of fiets in plaats van auto, verwarming wat lager etc.

Contemplatie

Paus Franciscus vraagt om een houding van verwondering, dankbaarheid en gebed.

Het hele artikel is te lezen in de pdf.


PDF BestandArtikel Gerardusmagazine.pdf

Veertig dagen zonder plastic

Foto bij Veertig dagen zonder plastic

De Church of England heeft deze vastentijd een origineel en gedurfd voorstel gedaan aan haar 25 miljoen aanhangers wereldwijd: vermijd plastic. Sinds 1950 is 18,3 miljard ton plastic geproduceerd in de wereld; slechts 9 % daarvan werd gerecycled. In de Lent Plastic Challenge weigeren deelnemers het eenmalig gebruik van plastic bekers en containers en proberen ze zoveel mogelijk plastic verpakkingsmateriaal te vermijden. De actie maakt deel uit van een breder milieuprogramma van de kerk met de titel Shrinking the Footprint. Ruth Knight, milieu beleidsmedewerkster van de kerk, vertelde in een interview met de BBC: ”De Lent Challenge is bedoeld om ons beter bewust te maken hoe afhankelijk we zijn geworden van eenmalig te gebruiken plastic materialen. De uitdaging is om te kijken hoe we dat in ons leven kunnen terug dringen. ... Het houdt verband met onze roeping als christenen om te zorgen voor Gods schepping.”

Pagina 7 van 14. Eerste pagina 56789 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord