Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

KNR en PKN presenteren handreiking Geloofwaardig beleggen

Vanmiddag, 30 november 2018 werd op het partijbureau van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek ‘Geloofwaardig beleggen’ uitgereikt aan Tweede Kamerlid Carla Dik – Faber door zr Monica Raassen van de KNR en dominee Karin van de Broeke van de PKN. Het boek is een handreiking voor kerken, kloosters en andere kerkelijke instellingen die willen kiezen voor een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Duurzaam beleggen goed met positief resultaat

Auteur Floris Lambrechtsen, adviseur verantwoord vermogensbeheerder, schreef het samen met enkele anderen in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. PKN en KNR laten zien dat ze de zorg voor de aarde serieus nemen. Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Duurzaamheid en zorg voor de aarde horen daarbij. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement maakt het boek duidelijk. Met het uitgeven van deze handreiking hopen de organisatie lokale kerken en religieuze orden en congregaties te stimuleren tot een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Bijbelse grond

Ds Karin van de Broeke, tot voor kort preses van de Generale Synode van de PKN legt uit waarom. “Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend. De PKN spoort de lokale gemeenten al langer aan om ‘groene kerk’ te worden. Dit boek is een goede handreiking voor de kerken om hier concreet werk van te maken. Om iets te bereiken hebben we menselijk handelen nodig. Met deze handreiking doen we een appèl op onze achterban. De politiek heeft een eigen rol in het tegengaan van klimaatverandering, maar de PKN en de ChristenUnie koersen op dezelfde Bijbelse grond. We hopen dat we hierin als bondgenoten, kerk en politiek, kunnen optrekken.”

KNR gaat divesteren uit fossiele brandstoffen

Zuster Monica Raassen, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen vertelt dat de KNR het niet bij woorden laat. “We hebben besloten, in navolgen van vele bisdommen, religieuze orden en congregaties wereldwijd, te gaan divesteren uit fossiele brandstoffen. We kopen geen nieuwe beleggingen in kolen, olie en gas en zullen directe fossiele beleggingen gaan verkopen. Ook roepen we onze banken en vermogensbeheerders op om te stoppen met dit soort investeringen. We zullen de bij ons aangesloten, 188 religieuze instituten vragen hetzelfde te doen. We hopen dat ook de bisschoppen ons voorbeeld volgen.”

We hebben maar één aarde

Carla Dik – Faber liet weten er blij te zijn met het boek. Duurzaamheid gaat haar enorm aan het hart. Daarom heeft ze het initiatief genomen tot de Groen Gelovig bijeenkomsten. Ze wees op het belang van ecologische en sociale rechtvaardigheid. “Earth Overshoot Day viel dit jaar wereldwijd op 1 augustus en voor Nederland zelfs al op 14 april. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. We hebben maar een aarde en daar moeten we zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Dat zijn we ook aan onze medemensen verplicht.” Carla Dik – Faber ziet hier ook een taak voor de politiek waar het gaat om regelgeving voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op monumentale kerkgebouwen. “We hebben elkaar hierin ook nodig. We moeten elkaar stimuleren en proberen zo het netwerk van groene kerken te laten groeien.”

Geloofwaardig Beleggen. Floris Lambrechtsen. Uitgeverij Lenthe. ISBN 978-9-075458-97-8 Prijs: € 12,50

Presentatie van het boek Geloofwaardig beleggen. Foto: Geert de Jong

Bisschoppen roepen op tot ambitieuze klimaatactie

De zes voorzitters van continentale bisschoppenconferenties hebben op 26 oktober een krachtige oproep gedaan om te werken aan een ambitieuze implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Ze dringen erop aan dat de volgende Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP24, Katowice, Polen, december 2018) een mijlpaal wordt op de weg die in 2015 in Parijs werd ingeslagen. De bisschoppen spreken duidelijke taal. Ze hekelen het korte termijn denken dat domineert in politiek en in de financiële sector. Ze vragen concrete maatregelen voor een eerlijkere verdeling van de hulpmiddelen en de verantwoordelijkheden, waarbij de “grote vervuilers politieke verantwoordelijkheid nemen en hun klimaatfinancierings-beloften inlossen”. U kunt de verklaring hier lezen.

Foto bij Bisschoppen roepen op tot ambitieuze klimaatactie

Werkconferentie Laudato Si’ over geloof, duurzaamheid en toekomt in kerk en parochie

Vier katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk werken samen in het project Geloof, duurzaamheid en toekomst. Op 30 november organiseren zij een werkconferentie rond Laudato Si' in Zwolle over duurzaamheid en het beheer van grond en gebouwen door de kerk.

Een initiatief dat geïnspireerd is door de oproep van Paus Franciscus in zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Mgr. Gerard de Korte over Laudato Si, als referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, en Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Naast kennis en lezingen over duurzaamheid bieden we praktische workshops voor kerkbestuurders die invulling willen geven aan duurzaam beheer van kerkelijk bezit.

Laudato Si

Paus Franciscus heeft met Laudato Si een belangrijke christelijke bijdrage geleverd aan de dialoog over de toekomst van onze wereld. In zijn encycliek beschrijft hij de oorzaken en samenhang van wereldwijde milieuvervuiling, de ecologische schade van moderne leefstijl en de risico’s van gevolgen van klimaatverandering. Een problematiek die ook het armoedevraagstuk in stand houdt. De Paus erkent dat de vraagstukken complex en weerbarstig zijn en hij geeft verbanden aan. Uiteindelijk gaat het om onze levenswijze en de armoede in onze wereld. Laudato Si is een oproep aan iedereen zich in te zetten voor behoud van de aarde en het terugdringen van structurele armoede.

Duurzame lokale kerk

Ook als katholieke geloofsgemeenschap staan we op de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid. Door aandacht en inzet voor het geluk van mensen nu en straks, hier en wereldwijd. Dat vraagt nieuwe samenwerking: als burger en consument, als industrie en agrarische productie. En dus ook in de politiek, want die gaat over de inrichting van onze samenleving. Als bestuurders van een geloofsgemeenschap of parochie, en als burger en consument maken we voortdurend keuzes. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Energieverbruik (en besparing) en energiewinning
 • Grondgebruik (bijdragen aan voedsel, biodiversiteit)
 • Aankoop en verbruik van schoonmaakmiddelen, diverse consumptieartikelen Welke criteria vinden we hierbij belangrijk?

Vanuit het christelijk geloof zien we vraagstukken niet los van de mens als schepsel Gods én hoogtepunt van Zijn schepping. De Kerk kan hierover indringende vragen stellen en een beroep doen op anderen die vakkennis in huis hebben om duurzaamheid in de praktijk invulling te geven. Laudato Si wil bijdragen aan een goede toekomst, ook van de lokale kerk. Ze roept op tot concrete solidariteit met de armen, in onze omgeving en ook wereldwijd. Zo kunnen we tot een duurzaam beheer van ons “gemeenschappelijk huis” komen. Kerkbestuurders kunnen met de Werkconferentie Laudato Si een nieuwe stap zetten. Uw ervaringen geven de richting aan en brengen het “gemeenschappelijk huis” binnen handbereik. We geven verdieping, bieden gelegenheid voor onderlinge uitwisseling en reiken concrete mogelijkheden aan waarmee u verder kunt.

Programma-opzet

 • 14.30 uur Inloop
 • 15.00 uur Welkomstwoord door bisschop Ron van den Hout i.s.m. Caroline Doelman
 • 15.20 uur Toepassing Laudato Si door bisschop Gerard de Korte
 • 15.45 uur 1e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
  • • Scan je kerkgebouw, over gebruik van energie (m.m.v. Robert den Ouden en Gerard Agterkamp)
  • • Ecologische voetafdruk, over gemeenschapsopbouw (m.m.v. Marjolein Tiemens en Caroline Doelman)
  • • Staan op Heilige Grond, over parochiegrond en ontmoeting (m.m.v. Jeanne Rens en Mirjam Schuilenga)
  • • Beleidsplan ondersteboven, over duurzaamheid en rechtvaardigheid (m.m.v. Johan Klaassen en Eddy Oude Wesselink)
 • 16.45 uur 2e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
 • 17.45 uur Plenaire afsluiting
 • 18.00 uur Duurzame soep en broodjes (optioneel)
 • 19.00 uur Aanvang vesper (optioneel)

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mail naar eddyoudewesselink@kcwo.nl Wij nodigen u van harte uit voor deze werkconferentie en zien uw komst graag tegemoet!
Aanmeldformulier

Over het vervoer er naar toe:

Het Dominicanenklooster ligt op loopafstand van Zwolle NS. Zie hiervoor de website: ww.kloosterzwolle.nl Er is ter plekke een beperkte parkeermogelijkheid. Deze ligt aan de achterkant van het klooster aan de Assendorperdijk nr. 8.

Katholieke ontwikkelingsorganisaties eisen klimaatgerechtigheid

​Naar aanleiding van het recente IPCC-rapport dat waarschuwt tegen de te snelle opwarming van de aarde, hebben leiders van katholieke ontwikkelingsorganisaties een oproep gedaan voor drastische maatschappelijke veranderingen. CIDSE, de overkoepelende organisatie van deze organisaties, heeft in september jl. al een eigen rapport gepubliceerd over de noodzaak van een omslag in ons denken en doen. Genoemd worden o.a. een snelle overgang van fossiel brandstoffen naar duurzame vormen van energie, biologische landbouw, vermindering van vleesconsumptie en een 'economy beyond growth'. 

Foto bij Katholieke ontwikkelingsorganisaties eisen klimaatgerechtigheid

Pagina 5 van 14. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord