Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Webinar Fratelli Tutti, pleidooi voor universele broederschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn Laudato Si uit 2015, waarin de franciscaanse verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief. 

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 u. tot 16.15 u. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd. 

Het webinar is gericht op actieve kerkleden: parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen. Aanmelden kan via info@vastenactie.nl 
Deelname is gratis.

Foto bij Webinar Fratelli Tutti, pleidooi voor universele broederschapPDF Bestandprogramma webinar.pdf

Laat de Aarde op adem komen

Ongeveer tweeduizend jongeren uit de hele wereld hebben van 19-21 november online ideeën uitgewisseld over een alternatieve en duurzame economie. Het gedachtegoed van Laudato sí (2015) en Fratelli tutti (2020) vormden de leidraad. Enkele bekende economen en theologen spraken de jonge economen toe, o.a. Nobelprijswinnaar voor Economie 2006 Muhammad Yunus, bevrijdingstheoloog Leonardo Boff en de Engelse econome Kate Raworth. 

Aan het eind van de 3-daagse conferentie stelden de deelnemers een actieplan op met twaalf punten. De belangrijkste daarvan: een vertraging van de sneltreinvaart van de economie “zodat de Aarde weer ademen kan”. Andere punten zijn o.a.: dat zaken die het algemeen welzijn van allen raken – zoals lucht, water en biodiversiteit – niet worden geprivatiseerd maar gezamenlijk beheerd; een einde aan belastingparadijzen; minder geld voor bewapening en meer voor onderwijs en gezondheidszorg.

De organisatoren hopen dat in het najaar van 2021 in Assisi alsnog een fysieke ontmoeting zal kunnen plaatsvinden tussen jonge economen.

Foto bij Laat de Aarde op adem komen

TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

​In een TED-talk van 13 minuten spreekt paus Franciscus over de urgentie om juist nu, temidden van de crisis, stappen te zetten in de richting van een nieuwe mondiale samenleving, waarin alle mensen, ook toekomstige generaties, menswaardig kunnen leven en de aarde zorgvuldig wordt behandeld. De drie belangrijkste stappen zijn: werken aan bewustwording, het veilig stellen van het recht op schoon water en voedsel voor allen en het werken aan een transitie naar schone energie. "Nu is het moment om te werken aan de toekomst", aldus de paus. De video is hier te zien.

Foto bij TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

In een 13-minuten durende TED-talk, opgenomen in het Vaticaan, geeft paus Franciscus zijn visie op de huidige situatie. Het is urgent dat we stappen zetten en bouwen aan een wereld waarin alle mensen, ook toekomstige genarties, een menswaardig leven kunnen leiden. Hij noemt drie concrete aandachtsvelden: werken aan bewustwording, het veilig stellen van het recht op schoon water en goede voeding als basisrecht voor allen, en werk maken van de transitie naar schone energie. "We moeten nu bouwen aan de toekomst", zegt de paus. "Dat doen we niet apart van elkaar, maar samen." De video is hier te zien. 

Foto bij TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

Pagina 5 van 21. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord