Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Laudato Si’ in zeven kernwoorden

 In het Gerardusmagazine, het blad van de paters Redemptoristen, schrijft Guus Prevoo, medewerker van Vastenactie een serie over Laudato Si'.  In het tweede nummer laat hij kardinaal Peter Turkson aan het woord. Deze vat de boodschap van Laudato Si' samen in zeven kernwoorden. Die kernwoorden helpen om de vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken.

Continuïteit

Paus Franciscus bouwt in zijn encycliek voort op wat zijn voorgangers al eerder schreven maar geeft er een nieuwe wending aan. Dit vraagt ook ons om ons in te zetten voor de medemens en de natuur

Collegialiteit

In zijn encycliek citeert Franciscus veelvuldig uit rondzendbrieven van diverse bisschoppenconferenties van over de hele wereld. Het laat ons zien dat ook wij in onze eigen omgeven moeten zoeken naar bondgenoten en medestanders

Gesprek en dialoog

Franciscus gaat in gesprek met vertegenwoordigers van andere godsdiensten en met wetenschappers. Hij zoekt overal partners. Ook wij moeten dat doen. Mensen uit andere kringen, mensen uit het Zuiden overal zijn partners te vinden.

Zorg voor de Schepping en voor de armen

Laudato Si' is een boodschap over integrale ecologie. Alles is met alles verbonden. We moeten zorgdragen voor onze medemensen en voor de schepping. We moeten nadenken over de problemen die onze wegwerpmaatschappij veroorzaakt.

Bekering

De paus roept ons op tot een inzet vanuit een spirituele motivatie. We moeten de schepping weer zien als geschenk van God. Doen, denken en dromen.

Burgerschap

Zowel als individu als in onze organisatorische verbanden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de schepping. Dat kan door duurzame keuzes te maken; openbaar vervoer of fiets in plaats van auto, verwarming wat lager etc.

Contemplatie

Paus Franciscus vraagt om een houding van verwondering, dankbaarheid en gebed.

Het hele artikel is te lezen in de pdf.


PDF BestandArtikel Gerardusmagazine.pdf

Veertig dagen zonder plastic

Foto bij Veertig dagen zonder plastic

De Church of England heeft deze vastentijd een origineel en gedurfd voorstel gedaan aan haar 25 miljoen aanhangers wereldwijd: vermijd plastic. Sinds 1950 is 18,3 miljard ton plastic geproduceerd in de wereld; slechts 9 % daarvan werd gerecycled. In de Lent Plastic Challenge weigeren deelnemers het eenmalig gebruik van plastic bekers en containers en proberen ze zoveel mogelijk plastic verpakkingsmateriaal te vermijden. De actie maakt deel uit van een breder milieuprogramma van de kerk met de titel Shrinking the Footprint. Ruth Knight, milieu beleidsmedewerkster van de kerk, vertelde in een interview met de BBC: ”De Lent Challenge is bedoeld om ons beter bewust te maken hoe afhankelijk we zijn geworden van eenmalig te gebruiken plastic materialen. De uitdaging is om te kijken hoe we dat in ons leven kunnen terug dringen. ... Het houdt verband met onze roeping als christenen om te zorgen voor Gods schepping.”

Vastentijd 2018

Agatha Nowicka

Tekening: Agatha Nowicka

De veertigdagentijd voor Pasen is bij uitstek een periode van inkeer, van eerlijk kijken naar eigen leven. Een tijd om bewust stil te staan bij wat er toe doet, een tijd om ons engagement voor anderen en voor de schepping te hernieuwen. De Belgische ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen geeft elk jaar een liturgische brochure uit voor de vastentijd waarin vasten en solidariteit worden verbonden. De Nederlandse Vastenactie daagt mensen uit tot de ’40 Dagen Challenge’ – met concrete suggesties om te vasten voor een hiv/aids project in Zambia. 

“Denk eraan, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult weerkeren.” (Genesis 3,9) Deze tekst die op Aswoensdag wordt uitgesproken, klinkt ook door in een prachtig artikel over Martin Luther King dat op 22 december 2017 verscheen in The New York Times. Aan het eind van zijn leven, kwam King tot de volgende conclusie: “It really boils down to this: that all life is interrelated.” (De kern van de zaak is in feite dit: dat alle leven met elkaar verbonden is). Deze zelfde gedachte loopt als een rode draad door Laudato Si’. Dit jaar wordt herdacht dat Martin Luther King vijftig jaar geleden werd vermoord. De woorden van King blijven buitengewoon actueel. Als vastenmeditatie zeker het overdenken waard. 

Zonder empathie geen duurzaamheid

Faiza Ouhlasen in gesprek met prinses Beatrix na afloop van het programma

Faiza Ouhlasen in gesprek met prinses Beatrix na afloop van het programma

Afgelopen 22 januari vond in Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst van het interreligieuze netwerk ‘In Vrijheid Verbonden’ plaats. Onderwerp van gesprek was de relatie tussen religie en duurzaamheid. Religies en levensbeschouwingen komen juist op zo’n onderwerp heel makkelijk op één lijn, zo bleek deze middag.

De brug tussen seculiere en religieuze inzet werd gelegd door Faiza Ouhlasen, campagneleider bij Greenpeace. In 2013 stonden zij en medeactivisten in de schijnwerpers van het wereldnieuws toen de Russische marine tijdens een actie tegen boringen in de Noordpool hun schip enterde. Maandenlang zaten de activisten opgesloten in een Russische gevangenis. Een ervaring die haar niet in de koude kleren was gaan zitten, vertelde Faiza. Tegelijk ook een ervaring die haar leerde wat er echt toe doet in het leven: contact met dierbaren en een doel om voor te leven. Ze is nog steeds vastbesloten om zich in te zetten voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Empathie is voor haar de basis van haar inzet: empathie met mensen overal ter wereld die nu al te lijden hebben van klimaatverandering, met generaties die na ons komen en die ook moeten kunnen genieten van de schoonheid van de natuur. Zonder empathie geen duurzaamheid, aldus Faiza. 

Pagina 5 van 12. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord