Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Werkconferentie Laudato Si’ over geloof, duurzaamheid en toekomt in kerk en parochie

Vier katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk werken samen in het project Geloof, duurzaamheid en toekomst. Op 30 november organiseren zij een werkconferentie rond Laudato Si' in Zwolle over duurzaamheid en het beheer van grond en gebouwen door de kerk.

Een initiatief dat geïnspireerd is door de oproep van Paus Franciscus in zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Mgr. Gerard de Korte over Laudato Si, als referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, en Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Naast kennis en lezingen over duurzaamheid bieden we praktische workshops voor kerkbestuurders die invulling willen geven aan duurzaam beheer van kerkelijk bezit.

Laudato Si

Paus Franciscus heeft met Laudato Si een belangrijke christelijke bijdrage geleverd aan de dialoog over de toekomst van onze wereld. In zijn encycliek beschrijft hij de oorzaken en samenhang van wereldwijde milieuvervuiling, de ecologische schade van moderne leefstijl en de risico’s van gevolgen van klimaatverandering. Een problematiek die ook het armoedevraagstuk in stand houdt. De Paus erkent dat de vraagstukken complex en weerbarstig zijn en hij geeft verbanden aan. Uiteindelijk gaat het om onze levenswijze en de armoede in onze wereld. Laudato Si is een oproep aan iedereen zich in te zetten voor behoud van de aarde en het terugdringen van structurele armoede.

Duurzame lokale kerk

Ook als katholieke geloofsgemeenschap staan we op de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid. Door aandacht en inzet voor het geluk van mensen nu en straks, hier en wereldwijd. Dat vraagt nieuwe samenwerking: als burger en consument, als industrie en agrarische productie. En dus ook in de politiek, want die gaat over de inrichting van onze samenleving. Als bestuurders van een geloofsgemeenschap of parochie, en als burger en consument maken we voortdurend keuzes. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Energieverbruik (en besparing) en energiewinning
 • Grondgebruik (bijdragen aan voedsel, biodiversiteit)
 • Aankoop en verbruik van schoonmaakmiddelen, diverse consumptieartikelen Welke criteria vinden we hierbij belangrijk?

Vanuit het christelijk geloof zien we vraagstukken niet los van de mens als schepsel Gods én hoogtepunt van Zijn schepping. De Kerk kan hierover indringende vragen stellen en een beroep doen op anderen die vakkennis in huis hebben om duurzaamheid in de praktijk invulling te geven. Laudato Si wil bijdragen aan een goede toekomst, ook van de lokale kerk. Ze roept op tot concrete solidariteit met de armen, in onze omgeving en ook wereldwijd. Zo kunnen we tot een duurzaam beheer van ons “gemeenschappelijk huis” komen. Kerkbestuurders kunnen met de Werkconferentie Laudato Si een nieuwe stap zetten. Uw ervaringen geven de richting aan en brengen het “gemeenschappelijk huis” binnen handbereik. We geven verdieping, bieden gelegenheid voor onderlinge uitwisseling en reiken concrete mogelijkheden aan waarmee u verder kunt.

Programma-opzet

 • 14.30 uur Inloop
 • 15.00 uur Welkomstwoord door bisschop Ron van den Hout i.s.m. Caroline Doelman
 • 15.20 uur Toepassing Laudato Si door bisschop Gerard de Korte
 • 15.45 uur 1e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
  • • Scan je kerkgebouw, over gebruik van energie (m.m.v. Robert den Ouden en Gerard Agterkamp)
  • • Ecologische voetafdruk, over gemeenschapsopbouw (m.m.v. Marjolein Tiemens en Caroline Doelman)
  • • Staan op Heilige Grond, over parochiegrond en ontmoeting (m.m.v. Jeanne Rens en Mirjam Schuilenga)
  • • Beleidsplan ondersteboven, over duurzaamheid en rechtvaardigheid (m.m.v. Johan Klaassen en Eddy Oude Wesselink)
 • 16.45 uur 2e Ronde: aan de slag met de ondersteuningsmogelijkheden
 • 17.45 uur Plenaire afsluiting
 • 18.00 uur Duurzame soep en broodjes (optioneel)
 • 19.00 uur Aanvang vesper (optioneel)

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te mail naar eddyoudewesselink@kcwo.nl Wij nodigen u van harte uit voor deze werkconferentie en zien uw komst graag tegemoet!
Aanmeldformulier

Over het vervoer er naar toe:

Het Dominicanenklooster ligt op loopafstand van Zwolle NS. Zie hiervoor de website: ww.kloosterzwolle.nl Er is ter plekke een beperkte parkeermogelijkheid. Deze ligt aan de achterkant van het klooster aan de Assendorperdijk nr. 8.

Katholieke ontwikkelingsorganisaties eisen klimaatgerechtigheid

​Naar aanleiding van het recente IPCC-rapport dat waarschuwt tegen de te snelle opwarming van de aarde, hebben leiders van katholieke ontwikkelingsorganisaties een oproep gedaan voor drastische maatschappelijke veranderingen. CIDSE, de overkoepelende organisatie van deze organisaties, heeft in september jl. al een eigen rapport gepubliceerd over de noodzaak van een omslag in ons denken en doen. Genoemd worden o.a. een snelle overgang van fossiel brandstoffen naar duurzame vormen van energie, biologische landbouw, vermindering van vleesconsumptie en een 'economy beyond growth'. 

Foto bij Katholieke ontwikkelingsorganisaties eisen klimaatgerechtigheid

Klimaatpelgrimage

Op 3 oktober startte in Rome een pelgrimage naar Polen. De tocht staat in het teken van de Klimaattop (COP24) die van 3 tot 14 december plaatsvindt in Katowice (Polen). COP24 zal de implementatie bespreken van het Akkoord van Parijs (2015). De situatie is sinds 2015 aanzienlijk gewijzigd, aangezien de Verenigde Staten hebben aangegeven het Akkoord van Parijs te zullen verlaten. De pelgrims zullen de 1500 km te voet afleggen. Hun boodschap is dat christenen wereldwijd een oplossing willen voor het klimaatprobleem. Deelnemers komen uit alle continenten en roepen eensgezind op tot actie ter verdediging van de meest kwetsbare zusters en broeders.

Foto bij Klimaatpelgrimage

Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping 2018

Foto bij Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping 2018

Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september jl., publiceerde paus Franciscus zijn jaarlijkse boodschap voor de schepping. Hij laat zich scherp uit over de privatisering van drinkwater. De hele wereld draagt een zware morele verantwoordelijkheid als aan de armen de toegang tot drinkbaar water wordt ontzegd, aldus de paus. In zijn boodschap klaagt hij ook de groeiende hoeveelheden plastic en ander afval in de zeeën aan en schrijft dit grotendeels toe aan het gebrek aan grensoverschrijdende en internationaal bindende regels. De Nederlandse vertaling is hier te vinden. 

Pagina 5 van 14. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord