Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

In een 13-minuten durende TED-talk, opgenomen in het Vaticaan, geeft paus Franciscus zijn visie op de huidige situatie. Het is urgent dat we stappen zetten en bouwen aan een wereld waarin alle mensen, ook toekomstige genarties, een menswaardig leven kunnen leiden. Hij noemt drie concrete aandachtsvelden: werken aan bewustwording, het veilig stellen van het recht op schoon water en goede voeding als basisrecht voor allen, en werk maken van de transitie naar schone energie. "We moeten nu bouwen aan de toekomst", zegt de paus. "Dat doen we niet apart van elkaar, maar samen." De video is hier te zien. 

Foto bij TED-presentatie paus Franciscus: 3 stappen om uit crisis te komen

Duurzaamheid onder katholieken in beeld

​De website katholiekleven besteedt aandacht aan het speciale Laudato Si-jaar met artikelen en korte video-films. Daarin komen katholieken aan het woord die concrete stappen zetten op het vlak van verduurzaming. Op 28 oktober plaatste katholiekleven een filmpje over 'vegetarische monniken met varkens'. Aan het woord is abt Malachias van Abdij Lilbosch.

Foto bij Duurzaamheid onder katholieken in beeld

Allen zusters en broeders

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen zusters en broeders’) gepubliceerd. Daarin benadrukt hij dat alle mensen broeders en zusters zijn van elkaar en werkt uit wat dat betekent voor politiek, economie en de mondiale samenleving. De nieuwe encycliek ontleent evenals de vorige zijn titel aan een geschrift van de heilige Franciscus van Asissi. De paus wijst erop dat zijn patroonheilige allen zalig prijst die hun zusters en broeders in verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten dichtbij. Paus Franciscus roept in ‘Fratelli Tutti’ “alle mensen van goede wil” op bij te dragen aan een wereld van broeder- en zusterschap, waar niet egoïsme, wantrouwen en geweld regeren, maar liefde en respect. De centrale boodschap van Laudato Si is 'Alles is met alles verbonden,' De nieuwe encycliek legt de nadruk op de verbondenheid tussen mensen. Kijk hier voor een filmpje met tien opmerkelijke invalshoeken van Fratelli Tutti.

Foto bij Allen zusters en broeders

Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Zowel de paus als de oecumenische patriarch hebben krachtige boodschappen uitgebracht voor de Scheppingsperiode 2020. In zijn maandelijkse ‘Pope Video’ noemt de paus het een schandaal dat de rijke landen en grote bedrijven in hun jacht op grondstoffen het milieu in arme landen verwoesten. De paus pleit voor een respectvolle dialoog van alle betrokken partijen om de aarde te behoeden voor de generaties die na ons komen. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 sept.) haakt de paus dit jaar aan bij de coronacrisis en roept hij op om het 'nieuwe normaal' een groen en rechtvaardig normaal te maken.
Patriarch Bartholomeüs van Constantinopel schrijft over de noodzaak om de enorme macht die de wetenschap ons geeft, verantwoordelijk te benutten. Opvallend is zijn veroordeling van nucleaire wapens als symbool van de grootheidswaanzin van de moderne “mens-god”. “Ontwikkeling die ten koste gaat van het milieu is geen ontwikkeling”, schrijft de patriarch. Voor gelovigen is de zorg voor de schepping een centraal element van het christelijk handelen. “Respect voor het milieu is een “doxologische daad” [een daad waarmee we respect betonen aan de heerlijkheid Gods.]” We staan voor enorme ecologische uitdagingen, en ons geloof kan ons helpen te blijven zoeken naar een passend antwoord. 

Foto bij Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Pagina 5 van 20. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord