Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Sterke kerkelijke deelname aan Klimaatmars

Tijdens de vorige Klimaatmars in 2017 was er nauwelijks een zichtbare deelname vanuit de kerken. Dat was op 10 maart jl. wel anders. De Dominicuskerk zat rond 12.30 u. bomvol mensen die vanaf de kerk meeliepen met de Klimaatmars. Mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam, René de Reuver, scriba van de PKN en Jan Wolsheimer van MissieNederland hielden korte toespraken. Maar de krachtigste oproep kwam van een tiener van de Dominicuskerk die op 7 februari in Den Haag had meegelopen met de Klimaatmars van de scholieren. “Nu zijn jullie, ouderen, aan de beurt!”

Op de Dam sloot het kerkelijke blok zich even na 13.00 u. aan bij de 40.000 andere demonstranten. De regen stroomde onafgebroken, de wind waaide bijna met stormkracht en de gevoelstemperatuur was dichtbij het vriespunt. Maar wát een sfeer, wát een sterk signaal aan de politiek dat het roer om moet!

Foto bij Sterke kerkelijke deelname aan Klimaatmars

Boodschap van paus voor de Veertigdagentijd

“De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Rom. 8, 19) is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2019. Meermaals legt hij in zijn boodschap een verband tussen vasten en zorg voor de schepping. Hij schrijft o.a.:“Wanneer wij niet als kinderen van God leven, vertonen wij een destructief gedrag jegens de naaste en de schepping - maar ook jegens onszelf -, omdat wij min of meer bewust denken daarvan naar believen gebruik te kunnen maken.” Ten diepste komt vasten erop neer, schrijft de paus, dat we onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: niet langer toegeven aan de verleiding alles ‘te verslinden’ om onze gulzigheid te verzadigen, maar het vermogen ontwikkelen om te lijden uit liefde. De gehele boodschap van de paus is hier te vinden.

Foto bij Boodschap van paus voor de Veertigdagentijd

Vastentijd 2019

Foto bij Vastentijd 2019

De Vastentijd is bij uitstek een goede periode om stil te staan bij onze levensstijl. Hoe kunnen wij bijdragen aan meer rechtvaardigheid, vrede en eerbied voor de schepping? Veel organisaties bieden suggesties:

Vastenactie: Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ daagt de Vastenactie mensen uit een ‘sobere uitdaging’ aan te gaan. Ontdek hier hoe je met even minderen meer mensen aan schoon en bereikbaar drinkwater kunt helpen.

Vasten zonder bloemen: De PKN-kerk in Almen besloot om het boeket in de kerk, dat na de viering  naar een zieke of jarige gaat, in de Vastentijd te vervangen door een voedselpakket van de Wereldwinkel. Dat is duurzamer en een vorm van diaconie voor de schepping. Liturgisch ook correcter, want in kloosters werden van oudsher geen bloemen gebruikt in deze periode en zweeg het orgel. Wilt u toch liturgische schikkingen maken met takken en bloemen van het seizoen: kijk dan op symbolischschikken.nl

Vastenmaaltijden: Op de vernieuwde website van sameneerlijketen.nl  staan recepten met ingrediënten van het seizoen, als middel om aandacht te besteden aan honger en de schepping die zucht. 

Minder vlees eten: De Global Catholic Climate Movement (GCCM) stelt voor om tijdens de Vastentijd minder vlees te eten. Dat sluit aan bij de aloude katholieke traditie om op vrijdagen geen vlees te eten. Vleesproductie en –consumptie is een belangrijke oorzaak van CO2 uitstoot. In Brazilië worden grote stukken woud gekapt voor de productie van soja, dat vervolgens wordt verwerkt in veevoer, dat vervolgens wordt gevoerd aan de koeien die wij eten. GCCM stelt voor slechts af en toe vlees te eten en vooral over te stappen op een voedingspatroon met plantaardige bronnen van eiwit. Dit als manier om solidariteit te betonen met de schepping en met inheemse en arme volken die van hun land worden verdreven. 

Bisschop Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij het protest in zijn regio tegen gaswinning in de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving houdt voor mgr. van den Hout, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt, verband met de spanning tussen ecologie en economie in onze tijd: ‘’Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart. Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si’ gewezen op die samenhang. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. De aarde als schepping en geschenk van God is ons gemeenschappelijk huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.’’

Foto bij Bisschop Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Pagina 5 van 15. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord