Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Geliefde Amazone

Foto bij Geliefde Amazone

Op 12 februari publiceerde het Vaticaan de apostolische exhortatie ‘Geliefde Amazone’. Daarin biedt paus Franciscus zijn eigen gedachten over wat besproken is tijdens de bijzondere synode over de Amazone van najaar 2019. ‘Geliefde Amazone’ is een praktische vertaalslag van Laudato Sí voor een gebied dat van cruciaal belang is voor de hele aarde en waarin geweld en onrecht aan de orde van de dag zijn. De paus herhaalt de boodschap van verbondenheid tussen alle levende wezens en alle volkeren, zijn oproep tot respect voor inheemse culturen en tot bekering tot een soberdere levensstijl. Hij zoekt een uitweg uit de ecologische en sociale crisis mét de inheemse volkeren. “De Amazoneregio moet een plek voor sociale dialoog zijn (…), in de eerste plaats met de armen. Zij zijn niet zomaar een groep die moet worden overtuigd, of een persoon aan een tafel van gelijken. Zij zijn onze belangrijkste  gesprekspartners, van wie we het meest te leren hebben”, aldus de paus. 

‘Geliefde Amazone’ sluit af met een gebed tot Maria, waarin de boodschap van het hele document pakkend vervat ligt. “Moeder, kijk naar de armen van het Amazonegebied want hun huis wordt vernietigd door kleingeestige belangen... Raak de harten  van de machtigen, want ook al voelen we dat het uur laat is, je roept ons op om te redden wat nog leeft.”
Aan de Nederlandstalige vertaling van de tekst wordt gewerkt, zie  rkdocumenten.nl De Engelse vertaling is beschikbaar op vatican.va

Vastentijd 2020

​De Vastentijd is bij uitstek een tijd om stil te staan bij onze levensstijl, bij de keuzes die we maken in ons leven. Het is een tijd van gebed, meditatie, vereenvoudiging en het goede doen. De Maryknoll Office for Global Concerns heeft een brochure uitgebracht in het Engels met bezinnende teksten bij alle zondagslezingen in de Vastentijd. De invalshoek is Laudato Si': de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Elke week wordt een vraag meegegeven ter bezinning. Verder staan er gebeden en suggesties voor een duurzamere levensstijl. Zie: lentenguide2020

Foto bij Vastentijd 2020

Parochies in Nederland steeds duurzamer

Afgelopen najaar is theoloog Elisabeth Hense (RU Nijmegen) samen met Ton Bernts (KASKI) en Tjirk van der Ziel (Christelijke Hogeschool Ede) begonnen aan het onderzoeksproject 'Groene Parochies Nederland', met als doel de duurzame parochies van katholiek Nederland in kaart te brengen. De eerste uitslagen zijn verrassend positief. Bijna alle deelnemende parochies besteden veel of enige aandacht aan het gebruik van duurzame producten, recyclen en zaken als zonnepanelen of een moestuin. Onderzoekster Hense spreekt van een duidelijke trend op het gebied van duurzaamheid. “Ruim een derde van de parochies besteedt aandacht aan het thema duurzaamheid in het beleidsplan. Dat is echt hoopgevend, omdat dat betekent dat het echt beleid van de parochie is en niet van alleen wat actieve vrijwilligers.” 

Foto bij Parochies in Nederland steeds duurzamer

‘Ecologische zonde’ als onderdeel katholieke leer

In het slotdocument van de Amazonesynode noemden de bisschoppen ecologische zonde een zonde tegenover God en de toekomstige generaties. Paus Franciscus liet weten een definitie van ecologische te willen opnemen in de officiële leer van de Kerk. “We dachten er aan, in de Catechismus van de Katholieke Kerk de ecologische zonde tegen ons gezamenlijk huis op te nemen”, zei hij aan deelnemers aan een congres over strafrecht op 15 november jl.. De ergste misdaad is volgens Franciscus wat men “ecocide zou kunnen beschouwen: het massaal vervuilen van lucht, land en water, het op grote schaal vernietigen van flora en fauna en elke actie die in staat is ecologische rampen te veroorzaken en een ecosysteem te vernietigen.” Hij riep de internationale gemeenschap op ecocide als ‘vijfde categorie van misdaad tegen de vrede’ te erkennen. Daardoor wordt een juridisch kader geschapen om de aarde te beschermen, aldus de paus. 

Foto bij ‘Ecologische zonde’ als onderdeel katholieke leer

Pagina 5 van 18. Eerste pagina 34567 Laatste Pagina.

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord