Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Veertig dagen zonder plastic

Foto bij Veertig dagen zonder plastic

De Church of England heeft deze vastentijd een origineel en gedurfd voorstel gedaan aan haar 25 miljoen aanhangers wereldwijd: vermijd plastic. Sinds 1950 is 18,3 miljard ton plastic geproduceerd in de wereld; slechts 9 % daarvan werd gerecycled. In de Lent Plastic Challenge weigeren deelnemers het eenmalig gebruik van plastic bekers en containers en proberen ze zoveel mogelijk plastic verpakkingsmateriaal te vermijden. De actie maakt deel uit van een breder milieuprogramma van de kerk met de titel Shrinking the Footprint. Ruth Knight, milieu beleidsmedewerkster van de kerk, vertelde in een interview met de BBC: ”De Lent Challenge is bedoeld om ons beter bewust te maken hoe afhankelijk we zijn geworden van eenmalig te gebruiken plastic materialen. De uitdaging is om te kijken hoe we dat in ons leven kunnen terug dringen. ... Het houdt verband met onze roeping als christenen om te zorgen voor Gods schepping.”

Vastentijd 2018

Agatha Nowicka

Tekening: Agatha Nowicka

De veertigdagentijd voor Pasen is bij uitstek een periode van inkeer, van eerlijk kijken naar eigen leven. Een tijd om bewust stil te staan bij wat er toe doet, een tijd om ons engagement voor anderen en voor de schepping te hernieuwen. De Belgische ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen geeft elk jaar een liturgische brochure uit voor de vastentijd waarin vasten en solidariteit worden verbonden. De Nederlandse Vastenactie daagt mensen uit tot de ’40 Dagen Challenge’ – met concrete suggesties om te vasten voor een hiv/aids project in Zambia. 

“Denk eraan, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult weerkeren.” (Genesis 3,9) Deze tekst die op Aswoensdag wordt uitgesproken, klinkt ook door in een prachtig artikel over Martin Luther King dat op 22 december 2017 verscheen in The New York Times. Aan het eind van zijn leven, kwam King tot de volgende conclusie: “It really boils down to this: that all life is interrelated.” (De kern van de zaak is in feite dit: dat alle leven met elkaar verbonden is). Deze zelfde gedachte loopt als een rode draad door Laudato Si’. Dit jaar wordt herdacht dat Martin Luther King vijftig jaar geleden werd vermoord. De woorden van King blijven buitengewoon actueel. Als vastenmeditatie zeker het overdenken waard. 

Zonder empathie geen duurzaamheid

Faiza Ouhlasen in gesprek met prinses Beatrix na afloop van het programma

Faiza Ouhlasen in gesprek met prinses Beatrix na afloop van het programma

Afgelopen 22 januari vond in Utrecht de jaarlijkse bijeenkomst van het interreligieuze netwerk ‘In Vrijheid Verbonden’ plaats. Onderwerp van gesprek was de relatie tussen religie en duurzaamheid. Religies en levensbeschouwingen komen juist op zo’n onderwerp heel makkelijk op één lijn, zo bleek deze middag.

De brug tussen seculiere en religieuze inzet werd gelegd door Faiza Ouhlasen, campagneleider bij Greenpeace. In 2013 stonden zij en medeactivisten in de schijnwerpers van het wereldnieuws toen de Russische marine tijdens een actie tegen boringen in de Noordpool hun schip enterde. Maandenlang zaten de activisten opgesloten in een Russische gevangenis. Een ervaring die haar niet in de koude kleren was gaan zitten, vertelde Faiza. Tegelijk ook een ervaring die haar leerde wat er echt toe doet in het leven: contact met dierbaren en een doel om voor te leven. Ze is nog steeds vastbesloten om zich in te zetten voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Empathie is voor haar de basis van haar inzet: empathie met mensen overal ter wereld die nu al te lijden hebben van klimaatverandering, met generaties die na ons komen en die ook moeten kunnen genieten van de schoonheid van de natuur. Zonder empathie geen duurzaamheid, aldus Faiza. 

Top zeven Laudato Si’ momenten 2017

Foto bij Top zeven Laudato Si’ momenten 2017

Twee jaar na publicatie van Laudato Si’ blijkt de impact op de kerk wereldwijd nog steeds enorm. Bij een jaarwisseling hoort een terugblik, maar ook alvast een vooruitblik naar wat het komende jaar gaat brengen.

 1. Het zuidelijk halfrond loopt voorop

Kerken op het zuidelijk halfrond lopen ver voor op de rest wat betreft het integreren van aandacht voor milieu in katechese, liturgie en kerkopbouw. Enkele voorbeelden uit verschillende continenten. In Afrika is de Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (CYNESA) in zes jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest vitale katholieke jongerenbewegingen. In november hield de CYNESA een vierdaagse conferentie in Nairobi, Kenia. In Costa Rica hield de Katholieke Universiteit eind november een internationaal symposium over Laudato Si’ met deelnemers uit heel Latijns-Amerika. Milieukampioen is echter de Filipijnse kerk. In geen ander land ter wereld treedt de kerk, van hoog tot laag, zo eensgezind op om de boodschap van Laudato Si’ te laten klinken in het publieke domein.

2. Paus Franciscus en de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’

Paus Franciscus blijft resoluut aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingen, armen, uitgeslotenen en de schepping. Misschien zelfs met nog meer aandrang dan in 2015, aangezien de kwesties die hij in de encycliek aansnijdt alleen maar actueler worden en machthebbers niet bereid lijken het roer om te gooien. 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseert in de zomer van 2018 een tweedaagse retraite voor mensen die actief bezig willen gaan met de encycliek. Meer informatie hierover volgt in februari.

3. Ecologie blijft topprioriteit voor Vaticaan

De Pauselijke Raad voor de Wetenschap heeft gedurende het afgelopen jaar weer een serie conferenties georganiseerd over de ecologische crisis, met inbreng van topwetenschappers, activisten en beleidsmakers uit de gehele wereld. De rol van Rome als bruggenbouwer moet niet worden onderschat. 

4. Katholieke instellingen beleggen niet langer in ‘fossiel’ 

Het afgelopen jaar hebben 49 katholieke instellingen wereldwijd aangegeven dat ze hun geld niet langer beleggen in fossiele brandstoffen. In oktober brachten Global Catholic Climate Movement en de Ierse katholieke ontwikkelingsorganisatie Trocaire een toolkit uit voor katholieke instellingen over ethisch beleggen. De KNR hield op 22 april 2017 een studiedag over ethisch beleggen. In 2018 krijgt deze dag een vervolg. Meer informatie is vanaf februari te vinden in onze agenda.

5. Viering Wereldgebedsdag voor de schepping

In 2015 riep paus Franciscus 1 september uit als Wereldgebedsdag voor de schepping. Wereldwijd werden honderden verschillende evenementen gehouden. Paus Franciscus en patriarch Batholomeüs brachten gezamenlijk een verklaring uit. In Den Bosch vond de eerste landelijke, oecumenische viering van deze dag plaats in Nederland. In 2018 brengt de KNR een toolkit uit voor groepen die een evenement willen organiseren.

6. De Global Catholic Climate Movement

De Global Catholic Climate Movement (GCCM) is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een organisatie met tientallen medewerkers en vrijwilligers. GCCM stimuleert katholieke divesteringen in fossiele energie, helpt groepen wereldwijd met ideeën voor de viering van de Wereldgebedsdag voor de schepping en neemt actief deel aan acties voor het milieu. 

7. Amerikaanse katholieken vs Trump

De regering Trump is een absolute ramp voor het milieu. Onder zijn bewind hebben de VS zich teruggetrokken uit het Parijse Klimaatakkoord en er alles aan gedaan om maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om het milieu te beschermen terug te draaien. Vanuit de Amerikaanse katholieke kerk is luid en duidelijk geprotesteerd tegen dit beleid. Oversten van religieuze instituten, de Amerikaanse bisschoppenconferentie en katholieke organisaties uitten felle kritiek op het sociale en ecologische beleid. 

Pagina 4 van 10. Eerste pagina 23456 Laatste Pagina.

© 2016 - 2018 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord