Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Scheppingsperiode 2021

Foto bij Scheppingsperiode 2021

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si', onderscheidt men 7 grote doelstellingen. 1. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Aarde": streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; 2. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Armen": de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen; 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen; 4. Een eenvoudige levensstijl; 5. Ecologische opvoeding en onderwijs; 6. Ecospiritualiteit; 7.Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. Voor de Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 september heeft Kerk & Milieu gezorgd voor een vertaling van vier getijdengebeden rond het thema 'Laat rivieren van levend water stromen'. 

U kunt hieronder het katern en de gebedstijden voor 1 september downloaden:

PDF BestandKatern Ecokerk.pdf

PDF BestandGebedstijden 1 september.pdf

Twee VN-conferenties, één kans voor actie

Foto bij Twee VN-conferenties, één kans voor actie

Dit jaar vinden twee belangrijke milieuconferenties plaats: tijdens de VN-biodiversiteitsconferentie (COP15) in oktober bespreken wereldleiders hoe de zorgwekkende achteruitgang van biodiversiteit kan worden gestopt; in november, tijdens de 26e VN-conferentie over klimaatverandering (COP26), zullen landen hun plannen bekendmaken om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen.

De Global Catholic Climate Movement heeft een petitie opgesteld die ze wil aanbieden aan de voorzitters en deelnemers aan beide conferenties. De petitie is op 17 mei jl. gelanceerd tijdens de speciale Laudato Si-week die onlangs plaatsvond ter afsluiting van het Laudato Si-jaar. Teken de petitie hier.

Klimaatwaken

Foto bij Klimaatwaken

De Laudato Sí-werkgroep Nederland heeft zich aangesloten bij de Klimaatwake voor het Catshuis. Werkgroeplid Marjolein Tiemans-Hulscher doet verslag van haar eerste wake: “In de verkiezingen speelde het klimaatbeleid geen rol van betekenis. De uitslag van de verkiezingen stelde teleur en het ontbreekt nog steeds aan een visie op systeemverandering. Om ervoor te zorgen dat de klimaatcrisis als hoogst urgent op de politieke agenda wortelschiet, heb ik mee gewaakt voor het klimaat. Het is maar een hele kleine moeite om bij te dragen aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.” 

Om het waken de hele formatieperiode vol te houden worden nog veel meer klimaatwakers gevraagd. Zou het niet mooi zijn om als geloofsgemeenschap, vriendengroep of koor een nacht te adopteren? Op de website de klimaatwakers kunt u zien hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Laudato SI-Week 2021

Foto bij Laudato SI-Week 2021

​De Laudato Si-Week is begonnen. Er is een interessant, internationaal programma met webinars en gebedsmomenten, zie laudatosiweek. Marjolein Tiemens-Hulscher van Groengeloven heeft een noveen samengesteld voor elke dag van deze periode. 

PDF BestandNoveen LS week.pdf

Pagina 4 van 22. Eerste pagina 23456 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord