Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Vastentijd 2019

Foto bij Vastentijd 2019

De Vastentijd is bij uitstek een goede periode om stil te staan bij onze levensstijl. Hoe kunnen wij bijdragen aan meer rechtvaardigheid, vrede en eerbied voor de schepping? Veel organisaties bieden suggesties:

Vastenactie: Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ daagt de Vastenactie mensen uit een ‘sobere uitdaging’ aan te gaan. Ontdek hier hoe je met even minderen meer mensen aan schoon en bereikbaar drinkwater kunt helpen.

Vasten zonder bloemen: De PKN-kerk in Almen besloot om het boeket in de kerk, dat na de viering  naar een zieke of jarige gaat, in de Vastentijd te vervangen door een voedselpakket van de Wereldwinkel. Dat is duurzamer en een vorm van diaconie voor de schepping. Liturgisch ook correcter, want in kloosters werden van oudsher geen bloemen gebruikt in deze periode en zweeg het orgel. Wilt u toch liturgische schikkingen maken met takken en bloemen van het seizoen: kijk dan op symbolischschikken.nl

Vastenmaaltijden: Op de vernieuwde website van sameneerlijketen.nl  staan recepten met ingrediënten van het seizoen, als middel om aandacht te besteden aan honger en de schepping die zucht. 

Minder vlees eten: De Global Catholic Climate Movement (GCCM) stelt voor om tijdens de Vastentijd minder vlees te eten. Dat sluit aan bij de aloude katholieke traditie om op vrijdagen geen vlees te eten. Vleesproductie en –consumptie is een belangrijke oorzaak van CO2 uitstoot. In Brazilië worden grote stukken woud gekapt voor de productie van soja, dat vervolgens wordt verwerkt in veevoer, dat vervolgens wordt gevoerd aan de koeien die wij eten. GCCM stelt voor slechts af en toe vlees te eten en vooral over te stappen op een voedingspatroon met plantaardige bronnen van eiwit. Dit als manier om solidariteit te betonen met de schepping en met inheemse en arme volken die van hun land worden verdreven. 

Bisschop Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij het protest in zijn regio tegen gaswinning in de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Zorg voor de Waddenzee en haar leefomgeving houdt voor mgr. van den Hout, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt, verband met de spanning tussen ecologie en economie in onze tijd: ‘’Vraagstukken van ecologie en economie moeten we meer dan ooit in samenhang zien met het gedrag van de mens en diens onbegrensde hang naar welvaart. Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si’ gewezen op die samenhang. Klimaatverandering, uitstoot van fossiele brandstoffen en uitputting van de aarde brengen de grenzen in beeld van wat de planeet aankan. De aarde als schepping en geschenk van God is ons gemeenschappelijk huis. Wij zijn verantwoordelijk voor effecten op dit huis door onze leefstijl en economische keuzes. Dat geldt ook voor de Waddenzee en het Noord-Nederlands kustgebied.’’

Foto bij Bisschop Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

KNR en PKN presenteren handreiking Geloofwaardig beleggen

Vanmiddag, 30 november 2018 werd op het partijbureau van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek ‘Geloofwaardig beleggen’ uitgereikt aan Tweede Kamerlid Carla Dik – Faber door zr Monica Raassen van de KNR en dominee Karin van de Broeke van de PKN. Het boek is een handreiking voor kerken, kloosters en andere kerkelijke instellingen die willen kiezen voor een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Duurzaam beleggen goed met positief resultaat

Auteur Floris Lambrechtsen, adviseur verantwoord vermogensbeheerder, schreef het samen met enkele anderen in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. PKN en KNR laten zien dat ze de zorg voor de aarde serieus nemen. Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Duurzaamheid en zorg voor de aarde horen daarbij. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement maakt het boek duidelijk. Met het uitgeven van deze handreiking hopen de organisatie lokale kerken en religieuze orden en congregaties te stimuleren tot een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Bijbelse grond

Ds Karin van de Broeke, tot voor kort preses van de Generale Synode van de PKN legt uit waarom. “Kerken en religieuzen hebben een opdracht die een Bijbelse grond heeft. Een verantwoordelijk en duurzaam handelen is daarom vanzelfsprekend. De PKN spoort de lokale gemeenten al langer aan om ‘groene kerk’ te worden. Dit boek is een goede handreiking voor de kerken om hier concreet werk van te maken. Om iets te bereiken hebben we menselijk handelen nodig. Met deze handreiking doen we een appèl op onze achterban. De politiek heeft een eigen rol in het tegengaan van klimaatverandering, maar de PKN en de ChristenUnie koersen op dezelfde Bijbelse grond. We hopen dat we hierin als bondgenoten, kerk en politiek, kunnen optrekken.”

KNR gaat divesteren uit fossiele brandstoffen

Zuster Monica Raassen, secretaris van de Konferentie Nederlandse Religieuzen vertelt dat de KNR het niet bij woorden laat. “We hebben besloten, in navolgen van vele bisdommen, religieuze orden en congregaties wereldwijd, te gaan divesteren uit fossiele brandstoffen. We kopen geen nieuwe beleggingen in kolen, olie en gas en zullen directe fossiele beleggingen gaan verkopen. Ook roepen we onze banken en vermogensbeheerders op om te stoppen met dit soort investeringen. We zullen de bij ons aangesloten, 188 religieuze instituten vragen hetzelfde te doen. We hopen dat ook de bisschoppen ons voorbeeld volgen.”

We hebben maar één aarde

Carla Dik – Faber liet weten er blij te zijn met het boek. Duurzaamheid gaat haar enorm aan het hart. Daarom heeft ze het initiatief genomen tot de Groen Gelovig bijeenkomsten. Ze wees op het belang van ecologische en sociale rechtvaardigheid. “Earth Overshoot Day viel dit jaar wereldwijd op 1 augustus en voor Nederland zelfs al op 14 april. Onze ecologische voetafdruk is veel te groot. We hebben maar een aarde en daar moeten we zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Dat zijn we ook aan onze medemensen verplicht.” Carla Dik – Faber ziet hier ook een taak voor de politiek waar het gaat om regelgeving voor energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op monumentale kerkgebouwen. “We hebben elkaar hierin ook nodig. We moeten elkaar stimuleren en proberen zo het netwerk van groene kerken te laten groeien.”

Geloofwaardig Beleggen. Floris Lambrechtsen. Uitgeverij Lenthe. ISBN 978-9-075458-97-8 Prijs: € 12,50

Presentatie van het boek Geloofwaardig beleggen. Foto: Geert de Jong

Bisschoppen roepen op tot ambitieuze klimaatactie

De zes voorzitters van continentale bisschoppenconferenties hebben op 26 oktober een krachtige oproep gedaan om te werken aan een ambitieuze implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Ze dringen erop aan dat de volgende Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP24, Katowice, Polen, december 2018) een mijlpaal wordt op de weg die in 2015 in Parijs werd ingeslagen. De bisschoppen spreken duidelijke taal. Ze hekelen het korte termijn denken dat domineert in politiek en in de financiële sector. Ze vragen concrete maatregelen voor een eerlijkere verdeling van de hulpmiddelen en de verantwoordelijkheden, waarbij de “grote vervuilers politieke verantwoordelijkheid nemen en hun klimaatfinancierings-beloften inlossen”. U kunt de verklaring hier lezen.

Foto bij Bisschoppen roepen op tot ambitieuze klimaatactie

Pagina 4 van 14. Eerste pagina 23456 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord