Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Oecumenische oproep tot ecologische bekering

Foto bij Oecumenische oproep tot ecologische bekering

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus hebben 7 september een oproep aan wereldleiders gedaan om het klimaat te redden. Voor het eerst in de geschiedenis trekken zij samen naar buiten met een gezamenlijke boodschap. Zij richten zich daarbij op de wereldleiders die van 1-12 november deelnemen aan de Klimaattop in Glasgow. In hun verklaring schrijven zij dat verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering onvermijdelijke gevolgen van ons handelen zijn “aangezien we meer van de bronnen van de aarde hebben gebruikt dan die kan verdragen.” Ze roepen op tot een ommekeer, “waarbij we niet alleen denken aan onmiddellijk belang en winst, maar ook aan toekomstige belangen”, aldus de verklaring. Gezamenlijk beloven ze “te bidden voor onze leiders die in Glasgow zullen samenkomen om te beslissen over de toekomst van onze planeet en haar mensen.”

Klimaatpelgrimage naar COP26

Foto bij Klimaatpelgrimage naar COP26

Van 30 september tot 11 oktober loopt een internationale groep van 30 Klimaatpelgrims onder het motto ‘Gewoon gaan!’ door Nederland. Zij zijn in augustus vertrokken vanuit Polen en zijn op weg naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow (1-12 november). Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. Kerken in Nederland zullen hen onderweg gastvrijheid verlenen. Zij vragen daarmee ook aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie. Iedereen kan een etappe meelopen met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via deze link. Ook kan men de klimaatpetitie ondertekenen die de pelgrims in Glasgow zullen overhandigen. Op 10 oktober kun je meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Bij deze etappe kunnen er maximaal 300 personen deelnemen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via de Groene Kerkenactie.

Een alarmsignaal voor de wereld

Foto bij Een alarmsignaal voor de wereld

Het rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN dat 8 augustus werd gepubliceerd, is een alarmsignaal voor iedereen. Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si dat de aarde “huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.” (LS 2) Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller op dan ooit en valt verdere opwarming en de daarbij horende toename van extreem weer niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont het rapport dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds haalbaar zijn. Als kerk moeten we luisteren naar een van de meest alarmerende ‘tekenen van de tijd’ waarin we leven. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe mensen in veel regio's lijden onder de gevolgen van recordhitte, verwoestende bosbranden en extreme overstromingen. De bevindingen van het rapport moeten de wereldleiders tijdens de klimaattop van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow des te meer motiveren tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. Regeringen, in het bijzonder van de westerse landen die de grootste vervuiler zijn, moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul worden terug gebracht. In de aanloop van de klimaattop houdt het Vaticaan op 4 oktober een conferentie in het Vaticaan met religieuze leiders en wetenschappers om gezamenlijk te bespreken hoe de mensheid de schepping kan behoeden en beschermen. Paus Franciscus zal hieraan deelnemen.

Pagina 1 van 20. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2021 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord