Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Parochie met de handen in de aarde

Gods schepping is ons gemeenschappelijk huis. Waar we allemaal in leven, zorgen, werken. En waarin alles met elkaar verbonden is. Rede genoeg om er aandacht aan te besteden: in de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober. Parochies door het hele land organiseren lezingen en activiteiten. 

De duurzaamheidsbeweging van de Sint Christoffelparochie (Rotterdam) gebruikt Laudato Si’ als inspiratiebron voor haar activiteiten. Dick Biesta: “Ieder jaar maken zij met de parochianen een meditatieve scheppingswandeling. Deze start in de St. Caeciliakerk en komt uit bij een picknick in het Kralingse bos. Dit jaar is het thema ‘Samen op weg’.” Onderweg staan de deelnemers regelmatig stil voor meditatie en samen praten over waarom jij je inzet voor de Schepping. Ook zal een deskundige dit keer vertellen over het belang van bijen en bij-vriendelijke tuinen en bermen.  

In omgeving Enschede en Haaksbergen pakken de mov-vrijwilligers groot uit. Een startviering in de Sint Jan voor alle parochianen in Enschede. Inclusief een wedstrijd “wie bakt de lekkerste en mooiste duurzame taart?”. En met elkaar in gesprek over de zeven Laudato Si’-doelen: met welke duurzame stap begin jij in de 7-sprong naar een duurzaam leven? Ook in Haaksbergen wordt aandacht besteed aan de schepping, met een startviering, filmavonden, workshop ecologisch tuinieren en op 4 oktober een slotbijeenkomst in de Franciscusparochie. Zo worden steeds meer mensen zich bewust van de stappen die we kunnen zetten naar heelheid en vrede.

Alice Snijders: “Bij alle parochies van het parochieverband Zuid-Oost Twente wordt een biologisch gekweekte Laudato Si’-boom gepoot. Als symbolisch gebaar dat de parochies de visie van de Paus op integrale ecologie als basis nemen van hun handelen, spreken en vieren.”

Ook in Amsterdam staat september volop in het teken van de schepping. Een prikactie rondom de kerk, een gebedsviering in de tuin van de St. Urbanuskerk, diverse Lectio Divina's in de Anna-Bonifatiuskerk. En ook de encycliek over de zorg voor de schepping wordt weer besproken door de leesgroep in het Jeannette Noëlhuis.  

Wil jij ook iets doen in de periode van de schepping? 

- Download ons liturgisch katern, vol ideeën en liturgiesuggesties

- Neem contact op met wat gelijkgestemden in jouw buurt

- En vertel het rond wat jullie van plan zijn.

Een goede tijd gewenst!

Scheppingswandeling St Christoffelparochie

Investeringen Vaticaan moeten bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamer wereld

Alle financiële investeringen van het Vaticaan moeten voortaan “bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamer wereld” en mogen niet in strijd zijn met de katholieke leer. Dat staat in een nieuwe beleidsmaatregel die het Vaticaanse Secretariaat voor de Economie vandaag publiceerde. 

Lees verder...

Boodschap Paus voor wereldgebedsdag voor de schepping

Voor de eerste keer heeft paus Franciscus zijn boodschap voor de wereldgebedsdag vooraf gepubliceerd. Deze dag van de zorg voor de schepping, wordt ieder jaar gevierd op 1 september. Het markeert het begin van de periode van de schepping, een oecumenische periode die christenen verenigt om te bidden en actie ondernemen voor ons gemeenschappelijk huis. Bid jij ook mee?

Wat is de boodschap? Indepent Catholic News vat het samen in vier kernpunten: 

Een tijd om onze ecologische conversie te cultiveren

De paus definieert de periode van de schepping als "een kans om onze 'ecologische bekering' vorm te geven". Op deze manier nodigt hij alle christenen uit om te bidden in de grote kathedraal van de schepping en te genieten van het 'grootse kosmische koor' dat bestaat uit talloze wezens, die allemaal de lof van God zingen.

De paus zegt: "Gelovigen voelen zich (wellicht meer dan anderen) verantwoordelijk om zich elke dag ecologisch te bekeren en daarnaar te handelen." De oproep tot bekering is niet alleen individueel: "de ecologische bekering die nodig is om blijvende verandering teweeg te brengen, is ook een gemeenschapsbekering".

Prachtig lied en bittere schreeuw

Terwijl hij naar de schepping luistert, vermeldt paus Franciscus dat er een soort dissonantie is: "We kunnen een lieflijk lied horen ter ere van onze geliefde Schepper, maar ook een gekweld pleidooi, klagend over de mishandeling van ons gemeenschappelijke huis".

In dit verband zei de directeur van Laudato Si' Movement, Tomás Insua: "Het prachtige van de schepping is vermengd met zijn bittere schreeuw, zoals blijkt uit de intense hittegolf die wordt ervaren op een groot deel van het noordelijk halfrond en die alleen al in Spanje en Portugal meer dan 1000 mensen heeft gedood. En waardoor in Mexico 5 miljoen mensen zonder water zitten.".

Paus Franciscus moedigt mensen aan om het consumentisme te stoppen, levensstijlen en schadelijke systemen te veranderen. Alle wetenschappelijke rapporten bewijzen het en de paus bevestigt het opnieuw: "We bereiken een omslagpunt", we moeten nu handelen. "De crisis is niet langer een toekomstscenario, maar een tastbare realiteit die mensenlevens kost", voegde Tomás eraan toe.

Een waarschuwingsbericht voor de klimaattop

Vooruitlopend op COP27 (VN Klimaattop, nov 2022) en COP15 (VN top Biodiversiteit, dec 2022) herinnert paus Franciscus aan het belang van de uitvoering van de Klimaatovereenkomst van Parijs. "Elk moment is een kans voor iedereen, vooral voor wereldleiders, om de biodiversiteits- en klimaatcrises te keren. Laat COP27 ambitieuze toezeggingen doen om koolstofemissies van fossiele brandstoffen te voorkomen; de overgang naar schone energie te steunen en efficiënte hulp voor onze broeders en zusters die al in de klimaatcrisis zitten. Laat COP15 een vastberaden engagement naar voren brengen om een ​​einde te maken aan nog meer teloorgang van de biodiversiteit", zei Lindlyn Moma, Advocacy Director van de Laudato Si' Movement.

En tot de gemeenschap van katholieken roept de paus op tot gebed: "Laten we in deze periode van de schepping bidden dat COP27 en COP15 de menselijke familie mogen verenigen om de dubbele crisis van klimaat- en biodiversiteitsvermindering resoluut aan te pakken".

Vier kernprincipes voor biodiversiteit

Paus Franciscus roept landen ook op om de verdere achteruitgang van het "web van het leven" te stoppen, daarbij wijzend op vier principes:

- Bouw aan een duidelijke ethische basis voor de transitie naar behoud van biodiversiteit;

- Bestrijd het verlies van soorten. Ondersteun het behoud en herstel van de biodiversiteit en voorzie op een duurzame manier in de behoeften van mensen;

- Bevorder wereldwijde solidariteit, rekening houdend met het feit dat biodiversiteit een mondiaal gemeenschappelijk goed is dat een gedeelde inzet vereist;

- Zet mensen in kwetsbare situaties centraal, inclusief degenen die het meest worden getroffen door het verlies aan biodiversiteit, zoals inheemse volkeren, ouderen en jongeren.

Pagina 1 van 24. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord