Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Allen zusters en broeders

Op de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober 2020, heeft paus Franciscus zijn derde encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen zusters en broeders’) gepubliceerd. Daarin benadrukt hij dat alle mensen broeders en zusters zijn van elkaar en werkt uit wat dat betekent voor politiek, economie en de mondiale samenleving. De nieuwe encycliek ontleent evenals de vorige zijn titel aan een geschrift van de heilige Franciscus van Asissi. De paus wijst erop dat zijn patroonheilige allen zalig prijst die hun zusters en broeders in verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten dichtbij. Paus Franciscus roept in ‘Fratelli Tutti’ “alle mensen van goede wil” op bij te dragen aan een wereld van broeder- en zusterschap, waar niet egoïsme, wantrouwen en geweld regeren, maar liefde en respect. De centrale boodschap van Laudato Si is 'Alles is met alles verbonden,' De nieuwe encycliek legt de nadruk op de verbondenheid tussen mensen. Kijk hier voor een filmpje met tien opmerkelijke invalshoeken van Fratelli Tutti.

Foto bij Allen zusters en broeders

Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Zowel de paus als de oecumenische patriarch hebben krachtige boodschappen uitgebracht voor de Scheppingsperiode 2020. In zijn maandelijkse ‘Pope Video’ noemt de paus het een schandaal dat de rijke landen en grote bedrijven in hun jacht op grondstoffen het milieu in arme landen verwoesten. De paus pleit voor een respectvolle dialoog van alle betrokken partijen om de aarde te behoeden voor de generaties die na ons komen. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 sept.) haakt de paus dit jaar aan bij de coronacrisis en roept hij op om het 'nieuwe normaal' een groen en rechtvaardig normaal te maken.
Patriarch Bartholomeüs van Constantinopel schrijft over de noodzaak om de enorme macht die de wetenschap ons geeft, verantwoordelijk te benutten. Opvallend is zijn veroordeling van nucleaire wapens als symbool van de grootheidswaanzin van de moderne “mens-god”. “Ontwikkeling die ten koste gaat van het milieu is geen ontwikkeling”, schrijft de patriarch. Voor gelovigen is de zorg voor de schepping een centraal element van het christelijk handelen. “Respect voor het milieu is een “doxologische daad” [een daad waarmee we respect betonen aan de heerlijkheid Gods.]” We staan voor enorme ecologische uitdagingen, en ons geloof kan ons helpen te blijven zoeken naar een passend antwoord. 

Foto bij Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Laten we van het Nieuwe Normaal een Groen Normaal maken

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op ons leven. We moeten allemaal wennen aan ‘het nieuwe normaal’. Is dat business as usual maar dan met mondkapje, of is dit een wake-up call om te werken aan daadwerkelijke verandering? Daarover zijn de afgelopen weken twee opmerkelijke boeken gepubliceerd. ‘Life after the pandemic’ is een bundeling preken die paus Franciscus tijdens de eerste paar maanden van de pandemie heeft gehouden.Corona heeft onze kwetsbaarheid en valse zekerheden blootgelegd, aldus de paus. De toekomst ziet er grimmig uit als we ons leefmilieu verwoesten. Maar als we de handen ineen slaan, nu tijdens de coronacrisis en later tijdens andere crises, kunnen we fundamentele verandering teweeg brengen. “Laten we in onszelf de antilichamen vinden van rechtvaardigheid, naastenliefde en solidariteit,” schrijft de paus.
Een nieuw boek van Alfred Slomp, dat zaterdag 29 augustus werd gelanceerd, toont opmerkelijke parallellen met deze boodschap. In ‘Het Groene Normaal’ roept Slomp christenen op om voor de aarde te zorgen. “In de niet-christelijke wereld wordt daar al hard aan gewerkt, en daar moeten christenen bij aanhaken. Wij zijn dit aan onze schepper verplicht”, aldus Slomp in een interview met dagblad Trouw. De boodschap van Het Groene Normaal is samengevat in een manifest, dat is ondertekend door diverse christelijke organisaties, waaronder de Laudato Sí-werkgroep Nederland, Micha Nederland, Missie Nederland, Groene Kerken, A Rocha en de ChristenUnie.

Foto bij Laten we van het Nieuwe Normaal een Groen Normaal maken

Pagina 1 van 16. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord