Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Bid, bekeer u en stop met fossiele brandstoffen

Foto bij Bid, bekeer u en stop met fossiele brandstoffen

"Nu is het moment om te breken met onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en over te stappen op schone energie”,  aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor de  Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september). Hij windt er geen doekjes om: “We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die het milieu en het leven zelf bedreigen, ook die van ons.” Hij spoort alle gelovigen aan om de scheppingsperiode te benutten voor bezinning op de schoonheid van de schepping en de rol van ons mensen om deze te hoeden en bewaren. Hij wijst op concrete stappen die elk van ons kan zetten in ons consumptie- en eetpatroon, in hoe wij reizen en gebruik maken van water en energie. Hij wijst op de profetische rol die jongeren spelen in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. Ook noemt hij de VN-klimaattop van 23 september a.s. - een belangrijk moment om drastische maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de planeet te vertragen. Hij besluit zijn boodschap met de wens dat “God ons de moed moge geven om het goede te kiezen, zonder te wachten of anderen stappen zetten.” De gehele boodschap is hier te lezen.

Amazonesynode een test case voor Laudato Si’

Van 6 tot 27 oktober 2019 vindt in het Vaticaan een bijzondere bisschoppensynode plaats. Kardinalen, bisschoppen en oversten van religieuze orden en congregaties uit de negen landen van het Amazonegebied zullen spreken over het thema: ‘Amazone: nieuwe wegen voor de kerk en een duurzame ecologie’. Het voorbereidend document voor de synode spreekt over een regio “die van vitaal belang is voor de planeet, maar die door langdurige menselijke interventie wordt bedreigd”. Ongeveer een derde van al het overgebleven regenwoud op aarde ligt in het Amazonegebied. Er wonen 400 inheemse volkeren die samen ongeveer drie miljoen leden tellen. De hardnekkige ‘cultuur van verspilling’ – een term uit Laudato Si’- bedreigt op korte termijn te toekomst van deze regio en op lange termijn die van de hele aarde. Ruim vier jaar na publicatie van Laudato Si’ moet deze synode laten zien hoe de Kerk de boodschap van een integrale benadering van zowel ecologische als sociale kwesties handen en voeten wil geven.

Foto bij Amazonesynode een test case voor Laudato Si’

Een toekomst voor de aarde en haar bewoners

De Belgische bisschoppen hebben op 10 juli jl. een open brief gepubliceerd, getiteld 'Tijd voor de Schepping: een toekomst voor de aarde en al haar bewoners'. Zij vragen kerken om de Scheppingsperiode te benutten om hun roeping als hoeders van Gods schepping te herbevestigen, verdiepen en om te zetten in concrete daden. De situatie is urgent, schrijven zij. In mei 2019 maakte het biodiversiteitsrapport van de Verenigde Naties duidelijk dat een achtste van alle dier- en plantensoorten in de wereld met uitsterven is bedreigd. Ook wijzen de bisschoppen op de conclusie van een intergouvernementele groep van klimaatexperts in 2018 dat om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken de wereldwijde CO²-uitstoot tegen 2030 moet worden gehalveerd. 

Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop. De Belgische bisschoppen dringen aan op moedige en verregaande klimaatplannen. Dat kan volgens hen ook: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. 

Foto bij Een toekomst voor de aarde en haar bewoners

Pagina 1 van 13. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2019 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord