Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Religies trekken samen op voor het klimaat

Onder het motto 'Geef de aarde door – in 's hemelsnaam’ kwamen vertegenwoordigers van wereldreligies op 6 november, voorafgaand aan de grote Klimaatmars, bijeen in de Westerkerk te Amsterdam. Predikant Herman  Koetsveld sprak in zijn welkomstwoord: “Dat al deze verschillende levensbeschouwingen vandaag verenigd zijn in het huis van God, geeft een krachtige boodschap af: dat we iedereen nodig hebben. Alleen dan kunnen we met de aarde een nieuwe weg inslaan. God heeft ons deze wereld gegeven. Dat geeft ons een enorme verantwoordelijkheid. En kijk eens  wat een bende we ervan hebben gemaakt. Er is een radicale ommekeer nodig. Een bekering, in christelijke bewoordingen.” De viering was indrukwekkend. Op de site van het Netwerk Katholieke Vrouwen staan links naar artikelen.

Foto bij Religies trekken samen op voor het klimaat

Religieuze groepen laten van zich horen in Glasgow

Al meer dan twee jaar bereiden katholieke ontwikkelingsorganisaties, religieuze congregaties en het Vaticaan zich voor op de Klimaattop in Glasgow (COP26). Paus Franciscus is zelf niet aanwezig tijdens de top, maar heeft in de maanden voorafgaand steeds weer zijn boodschap herhaald dat we als mensheid moeten zorgen voor een leefbare aarde voor hen die na ons komen. Drie dagen voor de start van de top kondigden 72 religieuze instellingen uit de hele wereld aan dat zij niet langer zullen investeren in fossiele brandstoffen - onder meer de Schotse Bisschoppenconferentie en 15 bisdommen in Engeland, Schotland en Ierland. Ook tijdens de top zullen religieuze organisaties van zich laten horen. Het Katholiek Nieuwsblad heeft een digitale editie uitgebracht die geheel in het teken staat van COP26. 

Het Vaticaan lanceert vlak na de Klimaattop, op 14 november, het Laudato Si' Action Platform. Doel is om alle geledingen van de kerk aan te sporen de visie van Laudato Si om te zetten in daden. 

Kerken en landelijke organisaties slaan handen ineen voor het klimaat

Foto bij Kerken en landelijke organisaties slaan handen ineen voor het klimaat

De groep ‘klimaatpelgrims’ die van 30 september tot 11 oktober door Nederland liep, heeft op 10 oktober uit handen van René de Reuver, scriba van de PKN, en mgr. Gerard de Korte ruim 2100 handtekeningen ontvangen die kerken de afgelopen weken hebben verzameld. De groep ging in augustus van start in Polen en hoopt eind oktober aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow aan te komen. De handtekeningen worden in Glasgow aan regeringsleiders van de VN-Klimaattop overhandigd.
Groene Kerken en Vastenactie hebben het Nederlandse gedeelte van de tocht georganiseerd. Nog voor de zomer hebben zij tientallen kerken op de route bereid gevonden de klimaatpelgrims onderdak te bieden. Op lokaal niveau hebben kerken de ontvangst georganiseerd, lokale media ingeschakeld, speciale klimaatdiensten voorbereid en lokale bestuurders betrokken. De voorzitter van de Graankorrelparochie in Amsterdam mailde: “Met een traan in de ogen kijk ik terug op een zeer mooie samenwerking. De vele vrijwilligers die zelf zagen wat er moest gebeuren, de mooie eucharistieviering, de ontvangst van de daglopers op het kerkplein, de zegen en het lied. Ik hoop dat ook inhoudelijk bij iedereen een vlammetje is aangewakkerd om binnen onze eigen kring te bedenken hoe wij concrete stappen kunnen ondernemen om de klimaatverandering te beperken. Laten wij tijdens de top in Glasgow bidden voor een positieve uitkomst, en denken aan de contacten met de pelgrims die wij  maar een halve dag hebben meegemaakt en welke vreugde ons dat heeft gebracht.” 

Pagina 1 van 21. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2022 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord