Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Veertig katholieke organisaties besluiten niet meer te investeren in fossiele brandstoffen

Naar aanleiding van de feestdag van de Sint-Franciscus hebben veertig bisdommen, religieuze instituten en katholieke organisaties wereldwijd bekendgemaakt dat zij hun investeringen in fossiele brandstoffen de komende jaren zullen vervangen door investeringen in duurzame energie. De gezamenlijke bekendmaking werd gecoördineerd door de Global Catholic Climate Movement, een netwerk van meer dan 400 katholieke instellingen die zich inzetten voor een duurzame wereld en tegen klimaatverandering. Concreet betekent dit dat alle investeringen in olie, gas en kolen herbekeken worden, zegt een woordvoerder van de beweging. De veertig instellingen beantwoorden hiermee ook aan de oproep die paus Franciscus deed in zijn encycliek Laudato Si' om te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis. " We weten dat technologie die gebaseerd is op zeer vervuilende fossiele brandstoffen - vooral steenkool, maar ook olie en in mindere maten gas - voortvarend en zonder uitstel vervangen zullen moeten worden zonder."

Assisië

Onder de veertig instellingen zijn onder andere een Duitse katholieke bank, 11 ordes en congregaties en diverse bisdommen zoals het aartsbisdom Kaapstad in Zuid-Afrika en dat in Assisië. Aartsbisschop Domenico Sorrentino verklaarde: "Een kerk die de noodkreet van de aarde en van de armen hoort, kan niet onverschillig blijven bij het zien van de catastrofale gevolgen van klimaatverandering die onevenredig vaak de arme en kwetsbare gemeenschappen treft. Het voorbeeld van Sint Franciscus volgend willen we het economische systeem en de manieren van energiegebruik aanpassen omdat zij ons gemeenschappelijk huis te veel schade toebrengen." In Assisi sloten ook de gemeente en het franciscaanse klooster Sacro Convento

België

In België hebben zo'n 12 organisaties hun nieuwe disinvestereringbeleid rond fossiele brandstoffen aangekondigd, waaronder verschillende abdijen en congregaties. Ook de Belgische bisschoppenconferentie gaat het beleid aanpassen, als eerste bisschoppenconferentie in de wereld. Concreet beslisten de Belgische bisschoppen aan de financiële instellingen, waarmee hun bisdommen samenwerken, te vragen in hun investeringen de voorkeur te geven aan bedrijven die naar een duurzame energietoekomst streven, aan bedrijven die zorgen voor meer gebruik van duurzame energiebronnen en aan bedrijven en projecten die de vraag naar energie verminderen en die efficiënt energiegebruik bevorderen. "In de komende jaren", zo luidt het verder, "moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie."

Beleidsbeïnvloeding

Ook de Amerikaanse Schoolzusters van Notre Dame behoren tot de groep van veertig. "Het is duidelijk voor ons dat fossiele brandstoffen een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering zijn" legt zuster Ethel Howley uit. "Als we dat zeggen, kunnen we niet langer investeren in bedrijven die deze brandstoffen produceren." Toch besloten de zusters een klein deel van hun vermogen wel in dit soort bedrijven te beleggen. Als leden van een interkerkelijke groep die pleit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen proberen ze bedrijven te beïnvloeden hun beleid aan te passen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. "Het is ook belangrijk dat bedrijven hun beleid wijzigien zo dat ze minder schade berokkenen aan het klimaat en onze planeet." zegt Howley hierover.

Nederland

NederlandIn ons land organiseerde de KNR samen met de PKN en mgr de Korte in april van dit jaar een bijeenkomst over Laudato Si' en financieel beheer. Thema's als desinvesteren in fossiele brandstoffen en het proberen te beïnvloeden van het beleid van bedrijven om ze meer duurzaam te maken, kwamen daarbij aan de orde. Het verslag hiervan kunt u teruglezen op http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=46

Wereldgebedsdag voor de schepping 2017: een gezamenlijke verklaring van paus en patriarch

Foto bij Wereldgebedsdag voor de schepping 2017: een gezamenlijke verklaring van paus en patriarch

De viering van de Wereldgebedsdag voor de schepping werd dit jaar kracht bij gezet met een gezamenlijke verklaring van paus Franciscus en patriarch Bartholomeus. In een korte boodschap snijden ze de belangrijkste thema’s van de encycliek Laudato Si’ aan. “De aarde is ons toevertrouwd als een sublieme gave en erfenis, waarvoor wij allen verantwoordelijkheid dragen. Onze menselijke waardigheid en welzijn zijn ten diepste verbonden met onze zorg voor het geheel van de schepping.” De verklaring wijst in niet mis te verstane bewoordingen op de belangrijkste oorzaak van de huidige milieuproblematiek, namelijk “ons onstilbaar verlangen om de beperkte grondstoffen van de planeet te manipuleren en controleren, en onze hebzucht naar onbeperkte winst.” Gezamenlijk roepen de kerkleiders machthebbers op om “de schreeuw van de aarde te horen en om te zien naar de noden van de gemarginaliseerden.” Lees hier de Engelse tekst. Binnenkort komt een Nederlandse vertaling uit.  

In Nederland vond op 1 september jl. in Den Bosch voor het eerst een landelijke viering plaats van de Wereldgebedsdag voor de schepping. Organisatoren waren KNR, bisdom Den Bosch en het Beraad van kerken ’s Hertogenbosch. Voor een verslag, zie www.knr.nl 

Wereldgebedsdag schepping en scheppingsperiode

Foto bij Wereldgebedsdag schepping en scheppingsperiode

De Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september) en de meteen daarop volgende Scheppingsperiode die tot en met 4 oktober duurt, zijn een goede aanleiding om in eigen gemeenschap of kerkelijke gemeente extra aandacht te besteden aan het leven, werken en bidden in harmonie met de schepping. Op internet is daarvoor goed materiaal te vinden. Op de website van het Belgische Ecokerk.be is een uitgebreid aanbod te vinden van liturgisch en bezinnend materiaal. De Duitse kerken stellen elk jaar prachtige handleidingen samen, met bezinningsmateriaal en liturgiesuggesties: www.oekumene-ack.de. Het Amerikaanse seasonofcreation.org biedt ook een schat aan materiaal en heeft een overzicht van links naar Engelstalige sites uit allerlei landen.

Dichter bij huis, is er op 1 september in Den Bosch een landelijke viering van de Wereldgebedsdag (zie ook onze agenda). Deze begint om 13.30u. in de Grote Kerk in hartje Den Bosch. In processie gaan deelnemers vervolgens langs vijf staties in de binnenstad om op 17.00 u. te eindigen in de Sint Jan. Daar wordt een slotdienst gehouden onder leiding van bisschop Gerard de Korte.

Pagina 1 van 7. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2017 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord