Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Zowel de paus als de oecumenische patriarch hebben krachtige boodschappen uitgebracht voor de Scheppingsperiode 2020. In zijn maandelijkse ‘Pope Video’ noemt de paus het een schandaal dat de rijke landen en grote bedrijven in hun jacht op grondstoffen het milieu in arme landen verwoesten. De paus pleit voor een respectvolle dialoog van alle betrokken partijen om de aarde te behoeden voor de generaties die na ons komen. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 sept.) haakt de paus dit jaar aan bij de coronacrisis en roept hij op om het 'nieuwe normaal' een groen en rechtvaardig normaal te maken.
Patriarch Bartholomeüs van Constantinopel schrijft over de noodzaak om de enorme macht die de wetenschap ons geeft, verantwoordelijk te benutten. Opvallend is zijn veroordeling van nucleaire wapens als symbool van de grootheidswaanzin van de moderne “mens-god”. “Ontwikkeling die ten koste gaat van het milieu is geen ontwikkeling”, schrijft de patriarch. Voor gelovigen is de zorg voor de schepping een centraal element van het christelijk handelen. “Respect voor het milieu is een “doxologische daad” [een daad waarmee we respect betonen aan de heerlijkheid Gods.]” We staan voor enorme ecologische uitdagingen, en ons geloof kan ons helpen te blijven zoeken naar een passend antwoord. 

Foto bij Krachtige boodschappen voor Scheppingsperiode van paus en patriarch

Laten we van het Nieuwe Normaal een Groen Normaal maken

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op ons leven. We moeten allemaal wennen aan ‘het nieuwe normaal’. Is dat business as usual maar dan met mondkapje, of is dit een wake-up call om te werken aan daadwerkelijke verandering? Daarover zijn de afgelopen weken twee opmerkelijke boeken gepubliceerd. ‘Life after the pandemic’ is een bundeling preken die paus Franciscus tijdens de eerste paar maanden van de pandemie heeft gehouden.Corona heeft onze kwetsbaarheid en valse zekerheden blootgelegd, aldus de paus. De toekomst ziet er grimmig uit als we ons leefmilieu verwoesten. Maar als we de handen ineen slaan, nu tijdens de coronacrisis en later tijdens andere crises, kunnen we fundamentele verandering teweeg brengen. “Laten we in onszelf de antilichamen vinden van rechtvaardigheid, naastenliefde en solidariteit,” schrijft de paus.
Een nieuw boek van Alfred Slomp, dat zaterdag 29 augustus werd gelanceerd, toont opmerkelijke parallellen met deze boodschap. In ‘Het Groene Normaal’ roept Slomp christenen op om voor de aarde te zorgen. “In de niet-christelijke wereld wordt daar al hard aan gewerkt, en daar moeten christenen bij aanhaken. Wij zijn dit aan onze schepper verplicht”, aldus Slomp in een interview met dagblad Trouw. De boodschap van Het Groene Normaal is samengevat in een manifest, dat is ondertekend door diverse christelijke organisaties, waaronder de Laudato Sí-werkgroep Nederland, Micha Nederland, Missie Nederland, Groene Kerken, A Rocha en de ChristenUnie.

Foto bij Laten we van het Nieuwe Normaal een Groen Normaal maken

Nieuw Vaticaans document over integrale ecologie

Het behoud van de schepping en de bescherming van het menselijk leven is een essentiële plicht in het christelijk leven en geen bijkomstigheid. Dat staat in een nieuw document van 227 pagina’s dat het Vaticaan presenteerde op 18 juni. Titel is ‘Op weg naar de zorg voor voor het gemeenschappelijke huis’. Het is vooral bedoeld om christelijke gemeenschappen richtlijnen te geven om de boodschap van Laudato Si’ in de praktijk te brengen – van deelname aan de internationale, oecumenische Scheppingsperiode tot aan het terugtrekken van investeringen uit de fossiele industrie. Tomás Insua, directeur van de Global Catholic Climate Movement, sprak van een “profetisch” document. Hij hoopt dat “het de katholieke gemeenschap nog meer zal stimuleren om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, vooral tegen de achtergrond van het Laudato Sí-jaar dat paus Franciscus onlangs heeft uitgeroepen.” 

Foto bij Nieuw Vaticaans document over integrale ecologie

Pagina 1 van 16. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - 2020 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord