Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Deze site is bedoeld ter ondersteuning van allen die zich door Laudato Si' willen laten inspireren tot concrete vormen van engagement. U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten die worden georganiseerd rond de encycliek.

Bezoek de facebookpagina van Laudato Si'

Laudato Si' heeft nu ook een community pagina op Facebook

Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

Foto bij Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

​Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping hebben paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs van Constantinopel sterke verklaringen doen uitgaan. Ze zijn op 1 september tegelijk gepubliceerd op de nieuwe site SeasonofCreation.org. Opmerkelijk is de oproep van paus Franciscus om zorg voor de schepping op te nemen in de traditionele lijst van 'Werken van barmhartigheid'. Hij schrijft: "Als geestelijk werk van barmhartigheid roept zorg voor de schepping ons op tot een 'dankbare contemplatie van Gods wereld' (Laudato Si’, 214) die 'ons in staat stelt in elk ding een boodschap te ontdekken die God tot ons wil richten'. (ibid., 85). Als een lichamelijk werk van barmhartigheid vereist zorg voor de schepping 'eenvoudige dagelijkse handelingen die breken met de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme' en 'is dit voelbaar in elke handeling die erop is gericht een betere wereld op te bouwen".  (ibid., 230-31).

1 september - Wereldgebedsdag voor de schepping

​Vorig jaar, vlak na het uitbrengen van Laudato Si', riep paus Franciscus 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping. Voor parochies en religieuze gemeenschappen is het nu tijd om voorbereidingen te treffen om deze gebedsdag te vieren. Onder het tabblad 'Vieren / Liturgische bouwstenen' vindt u een voorbeeldliturgie die speciaal voor de landelijke werkgroep Laudato Si' is samengesteld. Daaronder is ook een link te vinden naar de Belgische site Ecokerk.be die ook een brochure heeft gemaakt met liturgische teksten en bezinnende teksten voor de Wereldgebedsdag. Verder is er een Nederlandse vertaling te vinden van een liturgie rondom Laudato Si', samengesteld door de Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor. Engelstalig materiaal is te vinden op de site van de Global Catholic Climate Movement

GroenGelovig congres

Op vrijdag 3 juni jl. vond in de Jacobikerk in Utrecht een congres plaats over geloof en duurzaamheid op initiatief van de ChristenUnie. Het dagprogramma werd voorgezeten door weerman en klimatoloog Reinier van den Berg; andere belangrijke gasten op de dag waren Carla Dik-Faber (politica), Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland) en dichter Rikkert Zuiderveld.

De CU had een vlot programma georganiseerd met muziek, voordrachten, toespraken en een live-interview met twee duurzame ondernemers, waaronder Martine Postma, oprichtster van de van oorsprong Nederlandse formule ‘repair-café’. De catering was duurzaam aanbesteed en de bediening geschiedde deels door mensen met een verstandelijke beperking. Een goed statement dus dat duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook maatschappelijk is. Dit kwam mede naar voren in een toespraak van Robert-Paul Fennema, officier van het Leger des Heils, die eerder strijdkrachtig en socialistisch getint was dan confessioneel. 

In de middag vonden vier workshops plaatsgevonden rondom vier werkvelden: de lokale overheid, kerkelijke organisaties, zelfstandig ondernemers en jongeren. 

Positief opvallend was de gelaagdheid van het publiek. Vrijwel alle leeftijdscategorieën waren aanwezig. En natuurlijk speelde, tot slot, ook hier de Encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus weer een substantiële rol en werd deze meermaals geciteerd.

De toespraak van Joris Vercammen kunt u hier lezen. 

Foto bij GroenGelovig congres

© 2016 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's