Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Bezoek de Laudato Si' Facebookpagina

Bezoek ook de Laudato Si' Facebookpagina

COP22 moet woorden in daden omzetten

Foto bij COP22 moet woorden in daden omzetten

Het Klimaatakkoord van Parijs treedt op 4 november officieel in werking. Nog nooit is een document van dit kaliber in zo’n korte tijd geratificeerd. Nu moeten de mooie voornemens worden omgezet in krachtige daden. Daarover zal worden gesproken tijdens de COP22 die van 7-18 november a.s. plaatsvindt in Marrakech, Marokko.

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, sprak paus Franciscus de hoop uit dat alle landen die bijeen komen in Marrakech de moed zullen hebben fundamentele besluiten te nemen. Hij zei: "Solidariteit moet het werkmodel worden van de economie, en broederschap moet niet slechts een vrome wens zijn, maar een criterium voor nationaal en internationaal beleid.”

Het Vaticaan blijft de ontwikkelingen op het vlak van klimaatonderhandelingen op de voet volgen. Dat blijkt ook uit de consultatiebijeenkomst die op 28 september jl. werd gehouden in Rome. Vijftig experts uit de gehele wereld kwamen op uitnodiging van het Vaticaan bijeen om te spreken over COP22 en welke rol de Kerk daar kan spelen. Paus Franciscus hield aan het eind van de dag een korte toespraak. Daarin  zei hij o.a.: “Klimaatverandering vergroot armoede en ellende in de wereld. Daarom maak ik me er zoveel zorgen over.” Diezelfde dag twittered de paus het volgende: "Wat zou het mooi zijn als we de wereld beter achterlaten dan we haar hebben gevonden." Deze boodschap werd bijna 20.000 keer geretweet en kreeg 39.000 likes, en was daarmee een van de populairste pauselijke tweets van dit jaar.

 

Paus Franciscus als beschermheer van milieubeschermers

Foto bij Paus Franciscus als beschermheer van milieubeschermers

Op 5 oktober heeft een coalitie van 76 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit 19 landen paus Franciscus gevraagd milieubeschermers wereldwijd in bescherming te nemen. In een brief die door de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan, prins Jaime Bourbon de Parma, met een persoonlijke aanbeveling is verstuurd, vragen de ondertekenaars aan de paus om als beschermheer op te treden van natuurbeschermers die hun leven riskeren door te strijden voor het behoud van het milieu, ons gezamenlijk huis.

Elke week worden gemiddeld drie milieubeschermers ter wereld vermoord. Een veel grotere groep krijgt te maken met bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Inheemse groepen lopen het meeste risico, aangezien zij vaak op afgelegen plekken leven waar rechtsbescherming ontbreekt. Het geweld zal volgens de ondertekenaars toenemen als deze niet vanuit de hoogste kringen van de internationale politiek wordt veroordeeld. Klimaatverandering en bevolkingsgroei zullen de druk op beschikbare landbouwgronden en natuurlijke rijkdommen doen toenemen. Tenzij nu wordt ingegrepen zal het aantal doden dramatisch toenemen. Het initiatief voor de brief is genomen door de Nederlandse afdeling van de International Union of Conservation of Nature. 

PDF BestandBrief aan paus Franciscus.pdf

Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

Foto bij Boodschap Wereldgebedsdag voor de schepping van paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs

​Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de schepping hebben paus Franciscus en patriarch Bartolomeüs van Constantinopel sterke verklaringen doen uitgaan. Ze zijn op 1 september tegelijk gepubliceerd op de nieuwe site SeasonofCreation.org. Opmerkelijk is de oproep van paus Franciscus om zorg voor de schepping op te nemen in de traditionele lijst van 'Werken van barmhartigheid'. Hij schrijft: "Als geestelijk werk van barmhartigheid roept zorg voor de schepping ons op tot een 'dankbare contemplatie van Gods wereld' (Laudato Si’, 214) die 'ons in staat stelt in elk ding een boodschap te ontdekken die God tot ons wil richten'. (ibid., 85). Als een lichamelijk werk van barmhartigheid vereist zorg voor de schepping 'eenvoudige dagelijkse handelingen die breken met de logica van geweld, uitbuiting en egoïsme' en 'is dit voelbaar in elke handeling die erop is gericht een betere wereld op te bouwen".  (ibid., 230-31).

© 2016 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's