Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Wereldgebedsdag voor de schepping 2017: een gezamenlijke verklaring van paus en patriarch

Foto bij Wereldgebedsdag voor de schepping 2017: een gezamenlijke verklaring van paus en patriarch

De viering van de Wereldgebedsdag voor de schepping werd dit jaar kracht bij gezet met een gezamenlijke verklaring van paus Franciscus en patriarch Bartholomeus. In een korte boodschap snijden ze de belangrijkste thema’s van de encycliek Laudato Si’ aan. “De aarde is ons toevertrouwd als een sublieme gave en erfenis, waarvoor wij allen verantwoordelijkheid dragen. Onze menselijke waardigheid en welzijn zijn ten diepste verbonden met onze zorg voor het geheel van de schepping.” De verklaring wijst in niet mis te verstane bewoordingen op de belangrijkste oorzaak van de huidige milieuproblematiek, namelijk “ons onstilbaar verlangen om de beperkte grondstoffen van de planeet te manipuleren en controleren, en onze hebzucht naar onbeperkte winst.” Gezamenlijk roepen de kerkleiders machthebbers op om “de schreeuw van de aarde te horen en om te zien naar de noden van de gemarginaliseerden.” Lees hier de Engelse tekst. Binnenkort komt een Nederlandse vertaling uit.  

In Nederland vond op 1 september jl. in Den Bosch voor het eerst een landelijke viering plaats van de Wereldgebedsdag voor de schepping. Organisatoren waren KNR, bisdom Den Bosch en het Beraad van kerken ’s Hertogenbosch. Voor een verslag, zie www.knr.nl 

Wereldgebedsdag schepping en scheppingsperiode

Foto bij Wereldgebedsdag schepping en scheppingsperiode

De Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september) en de meteen daarop volgende Scheppingsperiode die tot en met 4 oktober duurt, zijn een goede aanleiding om in eigen gemeenschap of kerkelijke gemeente extra aandacht te besteden aan het leven, werken en bidden in harmonie met de schepping. Op internet is daarvoor goed materiaal te vinden. Op de website van het Belgische Ecokerk.be is een uitgebreid aanbod te vinden van liturgisch en bezinnend materiaal. De Duitse kerken stellen elk jaar prachtige handleidingen samen, met bezinningsmateriaal en liturgiesuggesties: www.oekumene-ack.de. Het Amerikaanse seasonofcreation.org biedt ook een schat aan materiaal en heeft een overzicht van links naar Engelstalige sites uit allerlei landen.

Dichter bij huis, is er op 1 september in Den Bosch een landelijke viering van de Wereldgebedsdag (zie ook onze agenda). Deze begint om 13.30u. in de Grote Kerk in hartje Den Bosch. In processie gaan deelnemers vervolgens langs vijf staties in de binnenstad om op 17.00 u. te eindigen in de Sint Jan. Daar wordt een slotdienst gehouden onder leiding van bisschop Gerard de Korte.

‘Laudato Si’ ’ Pledge mikt op miljoen ondertekenaars

Twee jaar na het verschijnen van Laudato Si’, is de Global Catholic Climate Movement een campagne gestart met als doel een miljoen mensen te vinden die zich bereid tonen de boodschap van Laudato Si’ zoveel mogelijk in de praktijk te brengen en te verspreiden. De ‘pledge’ (eed) is kort maar krachtig: “In antwoord op de dringende oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ verplicht ik mij ertoe om: te bidden voor en met de schepping; een eenvoudiger leven te leiden; op te komen voor de bescherming van ons gemeenschappelijk huis.”  De pledge kan op worden ondertekend op livelaudatosi.org door individuen, families, parochies en organisaties. 

De campagne werd op 17 juni gelanceerd op de Filippijnen. Zowel kardinaal Luis Tagle van Manila (zie foto) en aartsbisschop Socrates Villegas, voorzitter van de Filippijnse bisschoppenconferentie, waren daarbij aanwezoig. Vooraanstaande katholieken uit de hele wereld hebben hun steun uitgesproken voor de campagne, waaronder kardinaal John Ribat van Port Moresby, Papoea Nieuw Guinea en kardinaal Sean O'Malley van Boston, eco-theologoog Sean McDonagh, voorzitter van Pax Christi International Marie Dennis, de Franciscaan Richard Rohr en het voormalig hoofd van het klimaatprogramma van de VN Christiana Figueres. Laatstgenoemde zei: "De wereld moet nu meer dan ooit gehoor geven aan het ethisch appel van Laudato Si', en werk maken van de moedige en urgente actie die noodzakelijk is.”

Foto bij ‘Laudato Si’ ’ Pledge mikt op miljoen ondertekenaars

Pagina 1 van 6. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's