Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

“Continuïteit is onontbeerlijk”

Foto bij “Continuïteit is onontbeerlijk”

Ondanks alle petities van maatschappelijke en religieuze organisaties, ondanks aansporingen van andere regeringsleiders en ondanks aandringen van paus Franciscus zelf tijdens hun onderhoud op 24 mei jl., heeft de nieuwe president van de V.S. besloten zich terug te trekken uit het klimaatakkoord.

“De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek en vormen een van de belangrijkste uitdagingen van het ogenblik voor de mensheid.” (LS 25)  Helaas, de Amerikaanse regering laat uiterst kortzichtig eigenbelang prevaleren boven het algemeen welzijn. “Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond.” (LS 181) De bijna algehele veroordeling van het Amerikaanse besluit wijst erop dat dit besef van hoog tot laag leeft. En dat biedt hoop.

Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan het milieu gedacht. Maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren. Dit, terwijl ook in militaire kringen het besef groeit dat oorlog niet werkt: oorlogen leiden tot vele slachtoffers, zijn extreem duur en lossen de problemen niet op. Bovendien komt het erop neer dat men vrede exclusief voor zichzelf zeker wil stellen. Dat is echter onmogelijk zolang een groot deel van de wereldbevolking lijdt onder armoede, toenemende klimaatverandering, honger, onderdrukking en oorlog. Zolang die situatie voortduurt, kan er natuurlijk absoluut geen sprake zijn van een rechtvaardige vrede of van ware veiligheid.

Door een groep mensen met ervaring in vredesopbouw en conflicthantering, die zich ernstig zorgen maakt over de manier waarop in het huidige beleid wordt omgegaan met vrede en veiligheid, is een manifest over ‘inclusieve vrede en veiligheid’ geschreven en gepubliceerd. Hun visie lijkt nauw aan te sluiten bij de visie in Laudato Si'  over integrale ecologie. Als u het met die visie eens kan zijn, wordt uw ondertekening zeer op prijs gesteld. Dat kan op http://samenveilig.earth/

 

Foto bij Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Religieuzen voor het klimaat

Religieuze gemeenschappen in Amsterdam liepen op 29 april met een Laudato Si' spandoek mee met de People's Climate March in Amsterdam. Aan de tocht namen zo'n 8000 mensen deel. Dat hadden er eigenlijk tien keer zoveel mogen zijn, gezien de krankzinnige plannen van de Amerikaanse president om te laten boren naar olie in het Noordpoolgebied en het Parijse Klimaatverdrag op te zeggen.

Op zaterdag 24 juni gaan we weer de straat op met ons spandoek. We nemen deel aan de actie Code Rood van de Coalitie Klimaatactie in en rond de haven van Amsterdam, ’s werelds grootste benzinehaven en Europa’s tweede kolenhaven. Amsterdam moet de poorten sluiten voor de klimaatvervuilers in de haven en ze openzetten voor groene industrie.

Foto bij Religieuzen voor het klimaat

Pagina 1 van 5. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's