Laudato Si'

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

LAUDATO SI’

In de encycliek Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

U vindt op deze site werkmateriaal, achtergrondartikelen en informatie over activiteiten rond de encycliek.

Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Op 27 januari vindt in Rome een opmerkelijke conferentie plaats: Laudato Si & Catholic Investing: Clean Energy for our Common Home. In Laudato Si’ pleit paus Franciscus voor een overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie voor iedereen. Katholieke instellingen beseffen dat deze oproep consequenties heeft voor hun financieel beheer. Het gaat dan om ethisch beleggen en ‘divesteren’, d.w.z. het terugtrekken van geld uit financiële instellingen die beleggen in de kolen-, olie- of gasindustrie. In plaats van dat laatste kan men investeren in duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie. In 2015 al besliste de Church of England dat ze haar investeringsfonds van 14 miljard dollar zou doorlichten en haar beleggingen in olie en gas zou terugtrekken. Ook de Wereldraad Van Kerken sloot zich aan bij de campagne. Na verschijning van Laudato Si’ hebben ook steeds meer katholieke instellingen
besloten te divesteren.

Een keur van internationale sprekers komt spreken, o.a. Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van de UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het Vaticaan is vertegenwoordigd door verscheidene kadinalen, waaronder Peter Turkson, voorzitter van het nieuwe Dicasterie voor de bevordering van de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen organiseert op 22 april a.s. in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN een symposium over precies hetzelfde onderwerp. Zie onder agenda voor meer details.

Foto bij Katholieken pleiten voor eind van het fossiele tijdperk

Boodschap van de paus voor de 50e Vredesdag

De tekst van de Vredesboodschap die traditioneel op 1 januari door de paus wordt uitgesproken is eerder deze week al gepubliceerd. De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft in samenwerking met Pax Christi de tekst vertaald in het Nederlands. Paus Franciscus spreekt in de boodschap zijn zorg uit over de 'Derde Wereldoorlog'  die nu al 'in stukjes en beetjes' woedt op veel plekken in de wereld. Sterker dan enige paus voor hem, pleit hij voor geweldloosheid en zegt alle steun van de Kerk toe aan personen die aan vrede werken door middel van 'actieve en creatieve geweldloosheid'. Aansluitend aan het net afgesloten Jubeljaar van Barmhartigheid vraagt hij ons door te gaan 'barmhartigheid te tonen door te weigeren mensen af te danken, het milieu te beschadigen of ten koste van alles winst te willen opstrijken.' Met deze boodschap lijkt de paus het accent van het kerkelijk denken over oorlog en geweld te verschuiven van 'rechtvaardige oorlog' (aan welke voorwaarden moet gewelddadig ingrijpen voldoen om acceptabel te zijn) naar 'rechtvaardige vrede' (hoe kunnen we werken aan de voorwaarden om de gehele schepping, zowel mens als natuur, tot haar recht te laten komen).

Foto bij Boodschap van de paus voor de 50e Vredesdag

Laudato Si’ en Advent

In de periode van Advent, de vier weken voor Kerstmis, staan christenen stil bij de komst van Jezus Messias in onze wereld. De Advent is een tijd van verwachting. Het is een goede periode om stil te staan bij de boodschap van Laudato Si' om ons te bezinnen op wat er werkjelijk toe doet in het leven. Soberheid is een betere weg naar geluk dan accumulatie van bezittingen. Om die reden nam de Global Catholic Climate Movement het initiatief een klein verlanglijstje op te stellen voor Kerstmis tijdens de Adventperiode. Tijdens de voorbereidingen voor Kerstmis kunnen we namelijk duurzamere keuzes maken of overbodigheden weglaten. De aansporing is hier te vinden. Op een speciale Facebookpagina zullen de mooiste voorbeelden worden belicht.

Pagina 1 van 4. 123 Laatste Pagina.

© 2016 - Laudato Si' | Website: voorloper.com | Foto's